Fedtekælderens historie

Kirkens Korshærs varmestue Fedtekælderen har ligget i Christianshavns sognehus ’Stanleys Gaards’ kælder siden 1960 og har således fejret 50 års fødselsdag i huset. I 60´erne besøgtes Fedtekælderen hovedsagligt af mennesker med alkoholmisbrug, og var i de første år udelukkende et tilbud til mænd. På nogle søndage kunne der komme op til 120 mænd forbi til en kop te og fedtemad til 3 øre. Heraf navnet Fedtekælderen.

Målgruppe

Fedtekælderen er et “helle” for nødstedte mennesker, der har brug for varme og omsorg. Målgruppen er misbrugere, hjemløse, psykisk syge, socialt udsatte og skæve eksistenser. Alle er velkomne uanset religion, nationalitet, seksualitet m.m. Varmestuen besøges dagligt af 60-100 brugere. Der er i varmestuen plads til alle, der giver plads til andre.

Ydelser

I varmestuen tilbydes mad, bad og hvile, samvær, samtale, hjælp, brobygning til myndigheder m.m.