Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade er en privat selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Herberget er en del af landsorganisationen Kirkens Korshær.

Botilbuddet er drevet iht. Servicelovens § 108, med 12 døgnpladser beregnet for dobbeltdiagnosticerede mænd og kvinder. Visitation sker gennem den enkelte ansøgers sagsbehandler.

Herbergsafdelingen er drevet iht. Servicelovens § 110. Herberget har 71 døgnpladser til mænd, kvinder og par samt 17 pladser beregnet til unge i alderen 18-30 år. Det er muligt at medbringe hund efter aftale.

Natcaféen er drevet iht. Servicelovens § 110, med 30 overnatningspladser samt rådgivningstilbud i dagtimerne, beregnet til akut gadehjemløse der ikke aktuelt kan få plads i et døgntilbud. Det er muligt at medbringe hund efter aftale.

Læs mere på: hilleroedgade.kirkenskorshaer.dk