Kirkens Korshær har siden januar 2013 drevet rådgivningstjenesten Kompasset i København.

Formålet er at rådgive og støtte hjemløse migranter, så de bedre kan navigere i det danske samfund, og dermed mindske deres deroute. Erfaringen viser, at mange tilrejsende fra fx Bulgarien, Rumænien, Ghana og Nigeria har særdeles svært ved at navigere i det danske samfund, særligt i forbindelse med adgang til arbejdsmarkedet og sundhedsydelser, samt information om rettigheder og umuligheder.

Kompasset har otte tilknyttede medarbejdere og 35 flersproglige frivillige, som varetager rådgivningen. Mange af de frivillige har relevant baggrund som jurister, socialrådgivere og andre med mellemlang eller videregående uddannelse. Medarbejderne taler tilsammen 15 sprog.

Læs mere på: kompasset.kirkenskorshaer.dk