Justitsminister ønsker at støtte op om Schweiz på trods af menneskerettighedsbrud


Efter at Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg underkendte en schweizisk højesteretsdom, der sendte en kvinde i fængsel for at tigge, ønsker justitsminister Nick Hækkerup (S) at støtte op om Schweiz, hvis afgørelsen bliver indbragt for EU’s Storkammer.

Af: Martin Lundager Pedersen

Som vi tidligere har beskrevet her på siden, bød januar måned på lidt af en positiv nyhed for de udsatte mennesker i Danmark og i resten af EU, der er så desperate, at de ser sig nødt til at tigge til dagen og vejen.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i Strasbourg afgjorde nemlig, at det var menneskerettighedsstridende, da en schweizisk domstol sendte en kvinde i fængsel i fem dage for ikke at have betalt en bøde for ’forbrydelsen’ at tigge på gaden.

I Danmark ville kvinden slet ikke have fået en bøde men i stedet være røget direkte i fængsel i 14 dage.

Altså straffer Danmark meget hårdere, end der bliver lagt op til i den schweiziske lovgivning, der netop er blevet underkendt.

Gælder for alle EU-lande

Derfor virker det åbenlyst, at Danmark nu bliver nødt til at ændre lovgivningen, så man ikke kriminaliserer mennesker for det simple faktum, at de er fattige.

En afgørelse fra ECHR i Strasbourg gælder ikke kun for det land, sagen oprindeligt stammer fra. Den skaber præcedens for lovgivningen i alle EU-medlemslandene.

I Kirkens Korshær Storkøbenhavn & Bornholm har vi ventet spændt på, at regeringen ville tage stilling til problemstillingen.

Justitsminister: Embedsværk vil ”nærlæse dommen”

Korshærschef Helle Christiansen sendte i forbindelse med afgørelsen en opfordring til, at Danmark hurtigst muligt ændrer loven, til bl.a. Justitsministeriet.

Den henvendelse er der nu kommet svar på.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) skriver i sit svar til Kirkens Korshær, at embedsværket i den kommende tid vil ”(…) nærlæse dommen og foretage en vurdering af, hvad den måtte give anledning til.”

Ministeren udtaler videre:

“Jeg kan dog konstatere, at dommen endnu ikke er endelig, idet Schweiz indtil den 19. april 2021 vil kunne anmode om tilladelse til at indbringe sagen for Menneskerettighedsdomstolens Storkammer.”

Storkammeret er den eneste instans, som Menneskerettighedsdomstolens afgørelse kan indbringes for.

Hvis det sker, vil det være sidste mulighed for at ændre Menneskerettighedsdomstolens underkendelse af den schweiziske højesteretsdom i EU’s retssystem.

Rigsadvokaten: Dom kan have betydning for danske regler om tiggeri

Ministeren slår endda selv fast i sit svar til Korshæren, at ”(…) Rigsadvokaten ved brev af 1. februar 2021 til samtlige embeder har oplyst, at det er Rigsadvokatens umiddelbare vurdering, at dommen kan have betydning for, hvorvidt reglerne i straffelovens § 197 om betleri er forenelige med EMRK (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, red), herunder særligt artikel 8.”

På trods af denne ret klare udmelding fra Rigsadvokaten skal vi dog nok ikke gøre os forhåbninger om, at det bliver med regeringens gode vilje, hvis loven eventuelt skal laves om.

Hækkerup (S) i svar til Messerschmidt (DF): Vil støtte op om Schweiz

For i et svar på et spørgsmål rejst af i Folketingets Retsudvalg på vegne af Morten Messerschmidt (DF) om den schweiziske sag, slår ministeren fast, at regeringen vil ”(…) anmode om tilladelse til at afgive tredjepartsindlæg til støtte for Schweiz,” hvis sagen bliver indbragt for Storkammeret.

Altså ønsker regeringen at støtte op om Schweiz på trods af, at Menneskerettighedsdomstolen som udgangspunkt har afgjort, at schweizisk lovgivning bryder menneskerettighedskonventionen.

Det synes vi i Kirkens Korshær Region Storkøbenhavn og Bornholm er rigtigt ærgerligt. Nok skal fattigdom bekæmpes, men det bør være med omsorg, forståelse og velvilje – aldrig med bøder og fængselsstraffe.

Efter at Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg underkendte en schweizisk højesteretsdom, der sendte en kvinde i fængsel for at tigge, ønsker justitsminister Nick Hækkerup (S) at støtte op om Schweiz, hvis afgørelsen bliver indbragt for EU’s Storkammer.

Af: Martin Lundager Pedersen

Som vi tidligere har beskrevet her på siden, bød januar måned på lidt af en positiv nyhed for de udsatte mennesker i Danmark og i resten af EU, der er så desperate, at de ser sig nødt til at tigge til dagen og vejen.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i Strasbourg afgjorde nemlig, at det var menneskerettighedsstridende, da en schweizisk domstol sendte en kvinde i fængsel i fem dage for ikke at have betalt en bøde for ’forbrydelsen’ at tigge på gaden.

I Danmark ville kvinden slet ikke have fået en bøde men i stedet være røget direkte i fængsel i 14 dage.

Altså straffer Danmark meget hårdere, end der bliver lagt op til i den schweiziske lovgivning, der netop er blevet underkendt.

Gælder for alle EU-lande

Derfor virker det åbenlyst, at Danmark nu bliver nødt til at ændre lovgivningen, så man ikke kriminaliserer mennesker for det simple faktum, at de er fattige.

En afgørelse fra ECHR i Strasbourg gælder ikke kun for det land, sagen oprindeligt stammer fra. Den skaber præcedens for lovgivningen i alle EU-medlemslandene.

I Kirkens Korshær Storkøbenhavn & Bornholm har vi ventet spændt på, at regeringen ville tage stilling til problemstillingen.

Justitsminister: Embedsværk vil ”nærlæse dommen”

Korshærschef Helle Christiansen sendte i forbindelse med afgørelsen en opfordring til, at Danmark hurtigst muligt ændrer loven, til bl.a. Justitsministeriet.

Den henvendelse er der nu kommet svar på.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) skriver

i sit svar til Kirkens Korshær, at embedsværket i den kommende tid vil ”(…) nærlæse dommen og foretage en vurdering af, hvad den måtte give anledning til.”

Ministeren udtaler videre:

“Jeg kan dog konstatere, at dommen endnu ikke er endelig, idet Schweiz indtil den 19. april 2021 vil kunne anmode om tilladelse til at indbringe sagen for Menneskerettighedsdomstolens Storkammer.”

Storkammeret er den eneste instans, som Menneskerettighedsdomstolens afgørelse kan indbringes for.

Hvis det sker, vil det være sidste mulighed for at ændre Menneskerettighedsdomstolens underkendelse af den schweiziske højesteretsdom i EU’s retssystem.

Rigsadvokaten: Dom kan have betydning for danske regler om tiggeri

Ministeren slår endda selv fast i sit svar til Korshæren, at ”(…) Rigsadvokaten ved brev af 1. februar 2021 til samtlige embeder har oplyst, at det er Rigsadvokatens umiddelbare vurdering, at dommen kan have betydning for, hvorvidt reglerne i straffelovens § 197 om betleri er forenelige med EMRK (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, red), herunder særligt artikel 8.”

På trods af denne ret klare udmelding fra Rigsadvokaten skal vi dog nok ikke gøre os forhåbninger om, at det bliver med regeringens gode vilje, hvis loven eventuelt skal laves om.

Hækkerup (S) i svar til Messerschmidt (DF): Vil støtte op om Schweiz

For i et svar på et spørgsmål rejst af i Folketingets Retsudvalg på vegne af Morten Messerschmidt (DF) om den schweiziske sag, slår ministeren fast, at regeringen vil ”(…) anmode om tilladelse til at afgive tredjepartsindlæg til støtte for Schweiz,” hvis sagen bliver indbragt for Storkammeret.

Altså ønsker regeringen at støtte op om Schweiz på trods af, at Menneskerettighedsdomstolen som udgangspunkt har afgjort, at schweizisk lovgivning bryder menneskerettighedskonventionen.

Det synes vi i Kirkens Korshær Region Storkøbenhavn og Bornholm er rigtigt ærgerligt. Nok skal fattigdom bekæmpes, men det bør være med omsorg, forståelse og velvilje – aldrig med bøder og fængselsstraffe.

Efter at Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg underkendte en schweizisk højesteretsdom, der sendte en kvinde i fængsel for at tigge, ønsker justitsminister Nick Hækkerup (S) at støtte op om Schweiz, hvis afgørelsen bliver indbragt for EU’s Storkammer.

Af: Martin Lundager Pedersen

Som vi tidligere har beskrevet her på siden, bød januar måned på lidt af en positiv nyhed for de udsatte mennesker i Danmark og i resten af EU, der er så desperate, at de ser sig nødt til at tigge til dagen og vejen.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i Strasbourg afgjorde nemlig, at det var menneskerettighedsstridende, da en schweizisk domstol sendte en kvinde i fængsel i fem dage for ikke at have betalt en bøde for ’forbrydelsen’ at tigge på gaden.

I Danmark ville kvinden slet ikke have fået en bøde men i stedet være røget direkte i fængsel i 14 dage.

Altså straffer Danmark meget hårdere, end der bliver lagt op til i den schweiziske lovgivning, der netop er blevet underkendt.

Gælder for alle EU-lande

Derfor virker det åbenlyst, at Danmark nu bliver nødt til at ændre lovgivningen, så man ikke kriminaliserer mennesker for det simple faktum, at de er fattige.

En afgørelse fra ECHR i Strasbourg gælder ikke kun for det land, sagen oprindeligt stammer fra. Den skaber præcedens for lovgivningen i alle EU-medlemslandene.

I Kirkens Korshær Storkøbenhavn & Bornholm har vi ventet spændt på, at regeringen ville tage stilling til problemstillingen.

Justitsminister: Embedsværk vil ”nærlæse dommen”

Korshærschef Helle Christiansen sendte i forbindelse med afgørelsen en opfordring til, at Danmark hurtigst muligt ændrer loven, til bl.a. Justitsministeriet.

Den henvendelse er der nu kommet svar på.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) skriver i sit svar til Kirkens Korshær, at embedsværket i den kommende tid vil ”(…) nærlæse dommen og foretage en vurdering af, hvad den måtte give anledning til.”

Ministeren udtaler videre:

“Jeg kan dog konstatere, at dommen endnu ikke er endelig, idet Schweiz indtil den 19. april 2021 vil kunne anmode om tilladelse til at indbringe sagen for Menneskerettighedsdomstolens Storkammer.”

Storkammeret er den eneste instans, som Menneskerettighedsdomstolens afgørelse kan indbringes for.

Hvis det sker, vil det være sidste mulighed for at ændre Menneskerettighedsdomstolens underkendelse af den schweiziske højesteretsdom i EU’s retssystem.

Rigsadvokaten: Dom kan have betydning for danske regler om tiggeri

Ministeren slår endda selv fast i sit svar til Korshæren, at ”(…) Rigsadvokaten ved brev af 1. februar 2021 til samtlige embeder har oplyst, at det er Rigsadvokatens umiddelbare vurdering, at dommen kan have betydning for, hvorvidt reglerne i straffelovens § 197 om betleri er forenelige med EMRK (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, red), herunder særligt artikel 8.”

På trods af denne ret klare udmelding fra Rigsadvokaten skal vi dog nok ikke gøre os forhåbninger om, at det bliver med regeringens gode vilje, hvis loven eventuelt skal laves om.

Hækkerup (S) i svar til Messerschmidt (DF): Vil støtte op om Schweiz

For i et svar på et spørgsmål rejst af i Folketingets Retsudvalg på vegne af Morten Messerschmidt (DF) om den schweiziske sag, slår ministeren fast, at regeringen vil ”(…) anmode om tilladelse til at afgive tredjepartsindlæg til støtte for Schweiz,” hvis sagen bliver indbragt for Storkammeret.

Altså ønsker regeringen at støtte op om Schweiz på trods af, at Menneskerettighedsdomstolen som udgangspunkt har afgjort, at schweizisk lovgivning bryder menneskerettighedskonventionen.

Det synes vi i Kirkens Korshær Region Storkøbenhavn og Bornholm er rigtigt ærgerligt. Nok skal fattigdom bekæmpes, men det bør være med omsorg, forståelse og velvilje – aldrig med bøder og fængselsstraffe.


Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.