Lokaludvalg inviterer til møde om stofindtagelsesrum


Amager Vest Lokaludvalg har i flere år været fortalere for oprettelsen af et stofindtagelsesrum på Sundholm. Derfor inviterede de tirsdag d. 4. februar 2020 naboer og andre interesserede tildialogmøde på Amager Fælled Skole.

Af: Martin Lundager Pedersen

Der har i mange år været store udfordringer med social udsathed på Sundholm, herunder stofmisbrug. Hver morgen går personalet på Amager Fælled Skole rundt på udearealerne for at finde de sprøjter og kanyler, som stofbrugere kan have efterladt. Det gør de ifølge skoleleder Torben Højman Jensen, fordi både skolebørn og personale tidligere har stukket sig på dem.

Derfor var det meget naturligt, at netop Amager Fælled Skole tirsdag d. 4. februar dannede ramme for fællesspisning og dialogmøde om oprettelsen af et stofindtagelsesrum på Sundholm.

Amager Vest Lokaludvalg (AVLU) havde inviteret bl.a. en forsker med viden om stofmiljøet på Sundholm og en konsulent fra Kirkens Korshær til at tale for de fremmødte beboere, aktører og politikere.

Dialogmøde Amager Fælled Skole 01
Amager Vest Lokaludvalg stod for at servere mad til de 
fremmødte borgere

Tryggere for beboere og stofbrugere

Det er ikke kun Sundholm og dets beboere, der vil blive tryggere af at få et stofindtagelsesrum. Det samme vil tilværelsen blive for de personer, som rummet skal servicere. Det mener tovholder i AVLU’s arbejdsgruppe for kultur og fritid, Niels Balling.

”Det redder menneskeliv, giver brugerne et værdigere liv og skaber ro i området”

Men én ting er, hvad lokaludvalget mener. En anden ting er beboerne selv. Berit Bro, der er medlem af AVLU, forklarede, hvorfor der var brug for et dialogmøde.

”Vi vil gerne involvere folk for at se, om der er modstand mod projektet – og i så fald, om det er på et oplyst grundlag”

Stofindtagelsesrum øger ikke kriminalitet

Det viste sig da også, at der for enkelte fremmødte var behov for at få afklaret nogle grundlæggende spørgsmål vedrørende projektet. Allerede under fællesspisningen var der gang i diskussionerne rundt om bordene.

”Er der virkelig brug for et fixerum? Og tiltrækker det ikke en masse kriminalitet?” spurgte en kvinde fra lokalområdet.

Dialogmøde Amager Fælled Skole 02(2)
Heinz Wolf deler ud af om sine erfaringer med at etablere
stofindtagelsesrum i andre dele af landet

Disse spørgsmål gav chefkonsulent i Kirkens Korshær Heinz Wolf senere svar på. Han har været med til at lede processen med at oprette stofindtagelsesrum i både Odense, Århus og Vejle. Ifølge ham skal man ikke være bekymret for at have et sted, hvor stofbrugere kan komme og få hjælp til at fixe.

”Samstemmende med forskningen er der ikke belæg for, at der skulle opstå øget kriminalitet. Og det har vi heller ikke oplevet. Vi har lavet et tilbud, hvor brugerne kan indtage deres stof under værdige forhold. Samtidig har vi fået et netværk med vores nærmiljø, hvor vi sammen løser de ting, der skulle opstå undervejs,” forklarer han.

Kirkens Korshær har budt på at stå for den daglige drift, hvis projektet bliver realiseret, hvilket lokaludvalget bakker op om.

”Ikke løsningen på alt – men en del af den”

Desuden kan det være farligt for stofbrugeren at indtage sit stof uden nogen til at hjælpe, hvis vedkommende ender med at tage en overdosis.

”Som det er lige nu, benytter en del f.eks. offentlige toiletter. Hos nogle er der en stor frygt for at tage en overdosis,” fortæller Louise Christensen, der er adjunkt ved Center For Rusmiddelforskning. Hun har for nyligt færdiggjort et feltstudie af stofmiljøet på Sundholm.

Udover at mindske risikoen for at tage en dødelig overdosis, handler det også om værdighed for brugeren, mener Heinz Wolf.

”Det er ikke rart, når en mor med sine to børn kommer gående ned ad trappen i sin opgang og møder en stofbruger, der sidder og fixer – hverken for moren, hendes børn eller stofbrugeren. Et stofindtagelsesrum er ikke løsningen på alt – men det er en del af den”

Sammenklip

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.