Kirkens Korshær

Kirkens Korshær er en hjælpeorganisation, der med udgangspunkt i folkekirkelige værdier udfører socialt arbejde i Danmark. Siden 1912 har vi hjulpet socialt udsatte mennesker i Danmark – hjemløse, misbrugere, psykisk syge, ensomme og fattige.

Vi er 450 ansatte, der bl.a. driver varmestuer, herberger, væresteder for børnefamilier og rådgivningstjenester i 29 byer i hele Danmark. I mange byer er der korshærspræster, som tilbyder samtaler, gudstjenester og kirkelige handlinger. Vores cirka 9000 frivillige hjælper til i det sociale arbejde og driver de 250 genbrugsbutikker, der er med til at finansiere hjælpearbejdet.

Kirkens Korshærs arbejde udvikler sig hele tiden, så vi kan være dér, hvor nøden er størst. Derfor er forskellige tiltag kommet til siden 1912, alt efter hvordan samfundet har udviklet sig. For tiden bliver der f.eks. større og større behov for vores tilbud til fattige og udsatte børnefamilier.

Omsorg, nærvær og respekt

Vores arbejde hviler på det kristne menneskesyn og tager udgangspunkt i værdierne omsorg, nærvær og respekt. Ethvert menneske er enestående og værdifuldt i sig selv. Derfor er vores mission at værne om vores medmennesker ved at give basal hjælp og ved at protestere mod nedgøring og overgreb.

EuroDiaconia

Kirkens Korshær er medlem af Eurodiaconia, der et netværk af europæiske kirker og kirkeligt funderede ngo’er, der hjælper udsatte mennesker og arbejder for en positiv udvikling inden for socialområdet.