Publikationer og materiale

Kirkens Korshær udgiver løbende rapporter og materiale om vores sociale arbejde, både i København og i resten af landet.

COVID19 and homeless migrants: Testimonies from Kompasset, spring 2020

Kompasset, general statistics 2019-2020 (English)

Tal fra Kompasset 2019-2020

Social services in Copenhagen for people without Danish registration (yellow card) 2020/2021

Servicii sociale in Copenhaga pentru persoane fara card galben de sanatate Toamna 2020/2021

Kompasset emergency shelter in Hellig Kors Kirke 2018-2019

Men er det virksomt i praksis?

Outreach with homeless migrants in Copenhagen 2016-2019

UNREGISTERED HOMELESS MIGRANTS IN COPENHAGEN – EXPERIENCES FROM DANCHURCHSOCIAL 2017

Uregistrerede hjemløse udlændinge i København – En erfaringsopsamling fra kirkens korshær 2017