Publikationer og materiale

Kirkens Korshær udgiver løbende rapporter og materiale om vores sociale arbejde, både i København og i resten af landet.

Kompasset emergency shelter in Hellig Kors Kirke 2018-2019

UNREGISTERED HOMELESS MIGRANTS IN COPENHAGEN – EXPERIENCES FROM DANCHURCHSOCIAL 2017

Outreach with homeless migrants in Copenhagen 2016-2019

Natherberg i Hellig Kors Kirke 2018-2019

Statistik Kompasset 2018

Kompasset Emergency shelter in Hellig Kors Kirke report November 2017 – maj 2018

Uregistrerede hjemløse udlændinge i København – En erfaringsopsamling fra kirkens korshær 2017

Metodiske tilgange i Kirkens Korshærs Familiestøttende arbejde – En erfaringsrapport fra et personaleperspektiv