Byarbejdet Christianshavn


Om Byarbejdet Christianshavn

Kirkens Korshærs Familiestøttende arbejde på Torvegade, på Christianshavn er et tilbud til skrøbelige familier, som har brug for lidt ekstra støtte i hverdagen. Vi tilbyder en række fællesskaber for voksne, børn og unge. I lokalområdet bor der mange udsatte børn og voksne, som kæmper med både sociale og økonomiske udfordinger. Derfor målretter vi vores arbejde mod disse mennesker og søger at lave en helhedsorienteret indsats.

Børnecafeen ligger på samme adresse som vores genbrugsbutik på Christianshavn og er en integreret del af tilbuddet.

Målgruppe

Vi hjælper skrøbelige familier med med forskellige udfordringer. I børnecaféen er der både åbne tilbud, hvor man kan komme ind fra gaden, og tilbud, som man visiteres til gennem Kirkens Korshær. Du kan læse mere under fanerne ydelser og åbningstider.

Tilbud

I Børnecaféen har vi flere tilbud, som henvender sig til de forskellige grupper indenfor vores målgruppe.

Vores åbne tilbud foregår alle hverdage i vores Børnecafé. Her tilbyder vi gratis kaffe, te og frugt samt frokost.

Hver torsdag er der spisegruppe for visiterede familier. Om tirsdagen har vi ungecafé for børn og unge mellem 11 og 16 år (visiteret). Ligeledes har vi en Juniorklub, som hver mandag byder velkommen til børn i alderen 8-11 år (visiteret).

Hver mandag har vi også miniklub for børn i alderen 5-8 år (visiteret). Ugentligt har vi aktiviteter både i og udenfor huset samt ferier for vores brugere. Aktiviteter kan ses en måned frem under fanen aktiviteter.

Bliv frivillig

Vi søger altid frivillige til vores familiestøttende arbejde. Vi mangler både faguddannede frivillige til at deltage i det sociale arbejde samt frivillige til at lede syklub. Vi er også åbne overfor nye idéer og tiltag.

Som frivillig hos os tilbyder vi dig både kurser og temadage, og frivillige deltager på lige fod med det faste personale til vores personalemøder. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at være en del af holdet. Du kan ligeledes holde dig orienteret om aktuelle opslag under menupunktet Bliv frivillig.

Aktiviteter

Mandag 22/4

Lukket pga.

Påske

 

 

Tirsdag 23/4

Rytmik og Sang

10.30-11.00

Ungeklub
15.00-19.00

Onsdag 24/4

Musiktime
15.30-16.30

Se opslag

Torsdag 25/4

Lukket

Fællesspisning kl.15.00

 

Fredag 26/4

Eftermiddags-
hygge med

Kage/saft

Medarbejdere

Ingrid Flye
Leder
flye@kirkenskorshaer.dk

Jesper Frøsig
Kok
j.frosig@kirkenskorshaer.dk

Jacob Fischer
Assistent
j.ficher@kirkenskorshaer.dk

Helle Palm Varbæk
Assistent
h.varbaek@kirkenskorshaer.dk

Anne Storm
Assistent
a.storm@kirkenskorshaer.dk

Winni Lemvig
Assistent
winnilemvig@gmail.com

Emilie Hedegaard
Assistent
e.raben@kirkenskorshaer.dk


Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.