Byarbejdet Christianshavn


Om Byarbejdet Christianshavn

Kirkens Korshærs Familiestøttende arbejde på Torvegade, på Christianshavn, er et tilbud til skrøbelige familier, som har brug for lidt ekstra støtte i hverdagen. Vi tilbyder en række fællesskaber for voksne, børn & unge. I lokalområdet bor der mange udsatte børn og voksne, som kæmper med både sociale og økonomiske problemer. Derfor målretter vi vores arbejde imod disse mennesker og søger at lave en helhedsorienteret indsats.

Børnecafeen ligger på samme adresse som vores genbrugsbutik på Christianshavn og er en integreret del af tilbuddet.

Målgruppe

Vi hjælper skrøbelige familier med med forskellige udfordringer. I børnecafeen er der både åbne tilbud, hvor man kan komme ind fra gaden, og tilbud man visiteres til, gennem Kirkens Korshær. Du kan læse mere under ydelser og åbningstider.

Ydelser

I Børnecafeen har vi flere tilbud, som henvender sig til de forskellige grupper, indenfor vores målgruppe.

Vores åbne tilbud foregår alle hverdage i vores Børnecafe, her tilbydes gratis kaffe, te og frugt, samt frokost.

Hver torsdag er der spisegruppe for visiterede familier, om tirsdagen har vi ungecafe for børn og unge mellem 11 og 16 år (visiteret). Ligeledes har vi en Juniorklub som hver mandag byder velkommen til børn i alderen 8-11 år. (Visiteret).

Hver mandag har vi også Miniklub for børn i alderen 5-8 år (visiteret). Ugentligt har vi aktiviteter, både i og udenfor huset, samt ferier for vores brugere. Aktiviteter kan ses en måned frem under fanen aktiviteter.

Bliv frivillig

Vi søger altid frivillige til vores familiestøttende arbejde. Vi mangler både faguddannede frivillige til at deltage i det sociale arbejde, samt frivillige til at lede syklub og vi er også åbne overfor nye idéer og tiltag.

Som frivillig hos os, tilbyder vi dig både kurser og temadage og frivillige deltager på lige fod med det faste personale til vores personalemøder. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at være en del af holdet. Du kan ligeledes holde dig orienteret om aktuelle opslag under menupunktet Bliv frivillig.

Aktiviteter

Mandag 22/4

Lukket pga.

Påske

 

 

Tirsdag 23/4

Rytmik og Sang

10.30-11.00

Ungeklub
15.00-19.00

Onsdag 24/4

Musiktime
15.30-16.30

Se opslag

Torsdag 25/4

Lukket

Fællesspisning kl.15.00

 

Fredag 26/4

Eftermiddags-
hygge med

Kage/saft

Medarbejdere

Ingrid Flye
Leder
flye@kirkenskorshaer.dk

Jesper Frøsig
Kok
j.frosig@kirkenskorshaer.dk

Jacob Fischer
Assistent
j.ficher@kirkenskorshaer.dk

Helle Palm Varbæk
Assistent
h.varbaek@kirkenskorshaer.dk

Bitten Petersen
Assistent
Bitten.p@kirkenskorshaer.dk

Winni Lemvig
Assistent
winnilemvig@gmail.com

Jane Andersen
Assistent
j.andersen@kirkenskorshaer.dk


Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.