Fedtekælderen


SEE PAGE IN ENGLISH

Fedtekælderen er Kirkens Korshærs varmestue på Christianshavn. Siden 1960 har Fedtekælderen ligget i kælderen af Stanleys Gaard, som er kirkerne på Christianshavns menighedshus. I 60’erne blev stedet hovedsageligt besøgt af alkoholikere og var udelukkende et dagtilbud til mænd. Dengang kunne der nogle gange komme op til 120 mænd forbi til en kop te og en fedtemad til 13 øre. Heraf opstod navnet Fedtkælderen som med tiden er blevet til Fedtekælderen.

Målgruppe

Fedtekælderen er et tilbud til mennesker der kæmper med hjemløshed, psykiske lidelser, misbrug og andre sociale problematikker. Her er der plads til alle, der giver plads til andre. Vi besøges dagligt af 40-100 mennesker fra målgruppen.

Tilbud

Fedtekælderen er et “helle” for de mange udsatte mennesker, som hver dag besøger varmestuen. Her kan man få dækket basale behov såsom bad, hvile, et måltid mad samt hjælp med stort og småt. Det være sig alt fra at låne nål og tråd for at sy en knap i, til brobygning til myndigheder og andre sociale tilbud. Og ellers alt, hvad der ligger herimellem, med udgangspunkt i ‘hjælp til selvhjælp’ tankegangen.

Varmestuen åbner klokken 8:00 hvor der serveres gratis morgenmad og folk kan blive skrevet op til et bad eller en plads i hvilerummet. Er der flere gæster, der ønsker bad og hvile end pladser, trækkes der lod.

PRISER
Et varmt måltid mad: 10 kr.
Bad: 5 kr.
Kaffe: 3 kr.
Tøjvask: 20 kr.
Morgenmad, te og smørrebrød: gratis

Bliv frivillig

Fedtekælderen har løbende ca. 25-30 frivillige. Frivillige deltager i den daglige drift og har mulighed for en stor grad af medindflydelse i udviklingen af arbejdet. Som frivillig kan du få de kompetencer i spil, som du ønsker at byde ind med.

Fedtekælderens mange frivillige gør det muligt at hjælpe flere med mere og andet end hvad der ellers ville have været muligt. F.eks. er det afgørende for, at vi kan tilbyde mad, bad og hjælp i det omfang vi gør.

Vi har brug for frivillige til såvel det praktiske som relationelle arbejde. Ligesom der er brug for mange forskellige kompetencer indenfor sprog, IT, sagsbehandling, rejsebureau, madlavning, kørsel m.m. Det er også muligt at løse opgaver som fundraising, PR, SoMe m.m., der ikke nødvendigvis kræver, at du som frivillig har din gang i varmestuen.

Hvis du overvejer at blive frivillig, så ring til Sharon Parker, leder og aftal tid til et gensidigt uforpligtende møde på 24411144

Har du særlig interesse i at være frivillig ifm. Fedtekælderens grønlandske arbejde, kan du kontakte Sara, grønlandsk kulturmedarbejder  til et uforpligtende møde på mobil 21 37 37 95.

Det grønlandske arbejde

Baggrund

Det anslås, at der er lidt over 16.000 grønlændere bosiddende i Danmark. Af denne gruppe mener man, at omkring 1000-1500 er socialt udsatte. Lidt over 2000 grønlændere er bosiddende i København, der også er en uddannelsesmetropol. Den overvejende del af de grønlændere, der flytter til Danmark, klarer sig således godt. Der er dog stadig en relativ stor gruppe, der altså anslås at være socialt udsatte. 

Fedtekælderens grønlandske arbejde 

Hver torsdag rykker et lille stykke af Grønland ind i Fedtekælderen. I tidsrummet 12:30-14:30 er der kun åbent for grønlændere, og her byder vi på grønlandsk-inspireret mad med de råvarer, der er tilgængelige i Danmark.

Formålet med den ugentlige grønlandske spiseklub er at styrke relationen mellem de grønlandske brugere, kulturmedarbejderen og Fedtekælderen. Det er tanken, at spiseklubben skal fungere som brobygning til varmestuens øvrige tilbud om basale behov, hjælp og brobygning til andre relevante eksterne tilbud.  

Vi ønsker at mindske den ensomhed, som mange grønlændere i Danmark oplever, og samtidig skabe et større netværk. Herudover bliver der grinet, spist, krammet og fortalt historier.

Der er ansat en grønlandsk kulturmedarbejder på fuld tid, som således også kan træffes i Fedtekælderens almindelige åbningstid.

Flytningen til Danmark

Der synes at herske en opfattelse af, at de grønlændere, der ender som socialt udsatte i Danmark, først bliver det, efter de er flyttet herned. Dette er en udpræget misforståelse. Ressourcestærke grønlændere har forberedt deres ankomst til Danmark, før de lander hernede. De personer, der foretager impulsive flytninger, er udsatte, inden de lander i Danmark. 

Opvækst i Grønland

I Grønland er man vokset op med dansk i folkeskolen, der er en stor gruppe danskere i Grønland, den nationale tv-station sender danske tv-programmer, ligesom der er adgang til danske aviser. De fleste grønlændere har således et umiddelbart kendskab til Danmark, der gør, at Danmark ikke virker så fjernt. Dog er den virkelighed, der møder dem, langt mere udfordrende. Udsatheden bliver mere udtalt, når man lander i et land, hvor man ikke ved, hvor hjælpen kan findes, og heller ikke kan tale sproget tilstrækkeligt til at få den hjælp, man har brug for.

Mange oplever desuden, at der med flytningen til et nyt land, følger en høj grad af ensomhed med. De mennesker, man kender, er ikke automatisk i gadebilledet, men skal aktivt opsøges, og står i modsætning til livet mange steder i Grønland.

Kontrasterne mellem Grønland og Danmark

Det, at være socialt udsat og hjemløs i Grønland, er hårdt, og drømmen om et bedre liv får en del til at prøve lykken ved at søge mod Danmark. Der findes ét herberg i Grønland. Det ligger i hovedstaden Nuuk. Her er rusmiddelpåvirkede brugere forment adgang. Den årlige gennemsnitstemperatur i Nuuk ligger på -1 grad. Den offentlige hjælp i Grønland (i Danmark, kontanthjælp) for enlige ligger på 1678 kr. pr måned. Et liv som hjemløs i Danmark byder således på nogle flere muligheder og visse fordele.

Medarbejdere

Sharon Parker
Leder
Mobil: +45 24 41 11 44
Mail: sharon.parker@kirkenskorshaer.dk

Anca-Octavia Koti-Nan
Kulturmedarbejder
Tlf.: +45 23 72 14 34
Mail: a.koti@kirkenskorshaer.dk

Sara Josenius Wagnholt
Grønlandsk kulturmedarbejder
Tlf.: +45 21 37 37 95
Mail: SJW@kirkenskorshaer.dk

Mira Lundsgaard
Køkkenleder og socialfaglig medarbejder
Mail: ml@kirkenskorshaer.dk
Tlf.: +45 32 54 56 08

Henriette Krohn
Teamleder
Tlf.: +45 32 54 56 08
Mail: h.krohn@kirkenskorshaer.dk


Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.