Fedtekælderen


Om Fedtekælderen

Fedtekælderen er Kirkens Korshærs varmestue på Christianshavn. Siden 1960 har Fedtekælderen huseret i sognehusets kælder i Stanleys Gaard. I 60’erne blev stedet hovedsageligt besøgt af alkoholikere og var udelukkende et dagtilbud til mænd. Dengang kunne der nogle gange komme op til 120 mænd forbi til en kop te og en fedtemad til 3 øre. Heraf opstod navnet Fedtkælderen som med tiden blev til Fedtekælderen.

Målgruppe

Fedtekælderen henvender sig hovedsageligt til hjemløse, misbrugere, psykisk syge og socialt udsatte mennesker. I Fedtekælderen er der plads til alle, der giver plads til andre. Vi besøges dagligt af 40-100 mennesker.

Ydelser

Fedtekælderen fungerer som et “helle” for de udsatte mennesker som hver dag besøger os. Varmestuen er for mennesker der har brug for varme, både fysisk og psykisk, hvile og for at få dækket basale behov, såsom et bad og et måltid mad. Hos Fedtekælderen kan man købe et måltid mad, kaffe og te, et bad, få tøj, låne en seng mv. Varmestuen åbner kl. 07:00 og ønsker man et bad eller en seng bliver man skrevet op. Er der mange mennesker, trækkes der lod om pladserne.

Udvalgte priser
Et måltid mad: 20 kr.
Bad: 5 kr.

Vi hjælper med stort og småt, en knap der skal sys, et godt grin, en samtale eller brobygning til myndigheder og andre sociale tilbud, som vores brugere kan have brug for.

Bliv frivillig

Der er tilknyttet ca. 25 frivillige til varmestuen. De frivillige deltager i den daglige drift og bidrager der hvor Fedtekælderen har behov for ekstra hænder, så vi kan gøre mere af det vi allerede gør. Desuden er der rig mulighed for at bidrage med de kompetencer og interesser man som frivillig kommer med.

Vores frivillige er afgørende for at vi kan tilbyde mad, bad og være nærværende med vores besøgende. Andre opgaver frivillige kan hjælpe med er fundraising, organisering, kommunikation, støtte eller kontaktperson, tolk m.m.

Har du lyst til at blive frivillig, så ring til os og spørg efter vores frivilligkoordinatorer Klavs og Henriette. Har du særlig interesse i at være frivillig ift. Fedtekælderens grønlandske arbejde, skal du kontakte vores grønlandske medarbejder Liza Tuperna Itzchaky. Du kan finde kontaktinformation i højre side under fanen medarbejdere.

Det grønlandske arbejde

Baggrund

Det anslås der er lidt over 16.000 grønlændere bosiddende i Danmark. Af denne gruppe mener man, at omkring 1000-1500 er socialt udsatte. Lidt over 2000 grønlændere er bosiddende i København, der også er en uddannelsesmetropol. Den overvejende del af de grønlændere, der flytter til Danmark, klarer sig således godt. Der er dog stadig en relativ stor gruppe, der altså anslås at være socialt udsatte. 

Fedtekælderens grønlandske arbejde 

Hver torsdag rykker et lille stykke af Grønland ind i Fedtekælderen. I tidsrummet 13:30-14:30 er der kun åbent for grønlændere, og her byder vi på grønlandsk inspireret mad, med de råvarer der er tilgængelige i Danmark.

Formålet med den ugentlige grønlandske spiseklub er at styrke relationen mellem de grønlandske brugere, kulturmedarbejderen og Fedtekælderen. Det er tanken at spiseklubben skal fungere som brobygning til varmestuens øvrige tilbud om basale behov, hjælp og brobygning til andre relevante eksterne tilbud.  

Vi ønsker at mindske den ensomhed mange grønlændere i Danmark oplever og samtidig skabe et større netværk. Herudover bliver der grinet, spist, krammet og fortalt historier.

Der er ansat en grønlandsk kulturmedarbejder på fuld tid, som således også kan træffes i fedtekælderens almindelige åbningstid.

Flytningen til Danmark

Der synes at herske en opfattelse af, at de grønlændere der ender som socialt udsatte i Danmark først bliver det efter de er flyttet herned. Dette er en udpræget misforståelse. Ressourcestærke grønlændere har forberedt deres ankomst til Danmark før de lander hernede. De personer, der foretager impulsive flytninger, er udsatte inden de lander i Danmark. 

Opvækst i Grønland

I Grønland er man vokset op med dansk i folkeskolen, der er en stor gruppe danskere i Grønland, den nationale tv-station sender danske tv-programmer ligesom der er adgang til danske aviser. De fleste grønlændere har således et umiddelbart kendskab til Danmark, der gør, at Danmark ikke virker så fjernt. Dog er den virkelighed der møder dem langt mere udfordrende. Udsatheden bliver mere udtalt, når man lander i et land, hvor man ikke ved hvor hjælpen kan findes, og heller ikke kan tale sproget tilstrækkeligt til at få den hjælp, man har brug for.

Mange oplever desuden at der med flytningen til et nyt land, følger en høj grad af ensomhed med. De mennesker man kender, er ikke automatisk i gadebilledet, men skal aktivt opsøges og står i modsætning til livet mange steder i Grønland.

Kontrasterne mellem Grønland og Danmark

Det at være socialt udsat og hjemløs i Grønland er hårdt, og drømmen om et bedre liv får en del til at prøve lykken ved at søge mod Danmark. Der findes ét herberg i Grønland. Det ligger i hovedstaden Nuuk. Her er rusmiddelpåvirkede brugere forment adgang. Den årlige gennemsnitstemperatur i Nuuk ligger på -1 grad. Den offentlige hjælp i Grønland (i Danmark, kontanthjælp) for enlige ligger på 1678 kr. pr måned. Et liv som hjemløs i Danmark byder således på nogle flere muligheder og visse fordele.

Medarbejdere

Sharon Parker
Leder
Mobil: +45 22 86 37 76
Mail: sharon.parker@kirkenskorshaer.dk

Liza Tuperna Itzchaky
Grønlandsk kulturmedarbejder
Mobil: +45 21 37 37 95
Mail: lt.itzchaky@kirkenskorshaer.dk

Mail: lt.itzchaky@kirkenskorshaer.dk


Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.