Fedtekælderen


ÆNDREDE ÅBNINGSTIDER UNDER CORONAPANDEMIEN:

VI HOLDER ÅBENT MANDAG-FREDAG SAMT SØNDAG I TIDSRUMMET 08:00-12:00.

VI TILBYDER INFORMATION, MAD OG MADPAKKE SAMT – I MINDRE GRAD – UDLEVERING AF TØJ.

Om Fedtekælderen

Fedtekælderen er Kirkens Korshærs varmestue på Christianshavn. Siden 1960 har Fedtekælderen ligget i Stanleys Gaards kælder, som er kirkerne på Christianshavns menighedshus. I 60’erne blev stedet hovedsageligt besøgt af alkoholikere og var udelukkende et dagtilbud til mænd. Dengang kunne der nogle gange komme op til 120 mænd forbi til en kop te og en fedtemad til 3 øre. Heraf opstod navnet Fedtkælderen som med tiden blev til Fedtekælderen.

Målgruppe

Fedtekælderen henvender sig hovedsageligt til hjemløse, misbrugere, psykisk syge og socialt udsatte mennesker. I Fedtekælderen er der plads til alle, der giver plads til andre. Vi besøges dagligt af 40-120 mennesker.

Tilbud

Fedtekælderen er et “helle” for de mange udsatte mennesker, som hver dag besøger varmestuen. Her kan man få dækket basale behov såsom bad, hvile og et måltid mad. Varmestuen åbner klokken 7:30 og serverer gratis morgenmad for dem, som har brug for et sted, der åbner tidligt. Er der mange mennesker, trækkes der lod bad og sovepladser.

Udvalgte priser
Et måltid mad: 20 kr.
Bad: 5 kr.
Morgenmad: gratis

Vi hjælper med stort og småt. Det være sig alt fra udlån af nål og tråd til en knap der skal sys i, brobygning til myndigheder og andre sociale tilbud og ellers alt, hvad der ligger ind imellem, som der kan være brug for med udgangspunkt i ‘hjælp til selvhjælp.

Bliv frivillig

Der er tilknyttet ca. 30-35 frivillige til varmestuen. De frivillige deltager i den daglige drift og bidrager der, hvor Fedtekælderen har brug for ekstra hænder, så vi kan gøre mere af det, vi allerede gør. Desuden er der god mulighed for at bidrage med de kompetencer og interesser, man som frivillig kommer med.

Den frivillige indsats er afgørende for, at vi kan tilbyde mad og bad på nuværende niveau. Andre opgaver, frivillige kan hjælpe med, er fundraising, organisering, kommunikation, støtte/kontaktperson, tolk m.m.

Har du lyst til at blive frivillig, så ring til os og spørg efter vores frivilligkoordinatorer Klavs og Henriette. Har du særlig interesse i at være frivillig ift. Fedtekælderens grønlandske arbejde, skal du kontakte vores grønlandske medarbejder Liza Tuperna Itzchaky. Du kan finde kontaktinformation under fanen medarbejdere.

Det grønlandske arbejde

Baggrund

Det anslås, at der er lidt over 16.000 grønlændere bosiddende i Danmark. Af denne gruppe mener man, at omkring 1000-1500 er socialt udsatte. Lidt over 2000 grønlændere er bosiddende i København, der også er en uddannelsesmetropol. Den overvejende del af de grønlændere, der flytter til Danmark, klarer sig således godt. Der er dog stadig en relativ stor gruppe, der altså anslås at være socialt udsatte. 

Fedtekælderens grønlandske arbejde 

Hver torsdag rykker et lille stykke af Grønland ind i Fedtekælderen. I tidsrummet 12:30-14:30 er der kun åbent for grønlændere, og her byder vi på grønlandsk-inspireret mad med de råvarer, der er tilgængelige i Danmark.

Formålet med den ugentlige grønlandske spiseklub er at styrke relationen mellem de grønlandske brugere, kulturmedarbejderen og Fedtekælderen. Det er tanken, at spiseklubben skal fungere som brobygning til varmestuens øvrige tilbud om basale behov, hjælp og brobygning til andre relevante eksterne tilbud.  

Vi ønsker at mindske den ensomhed, som mange grønlændere i Danmark oplever, og samtidig skabe et større netværk. Herudover bliver der grinet, spist, krammet og fortalt historier.

Der er ansat en grønlandsk kulturmedarbejder på fuld tid, som således også kan træffes i Fedtekælderens almindelige åbningstid.

Flytningen til Danmark

Der synes at herske en opfattelse af, at de grønlændere, der ender som socialt udsatte i Danmark, først bliver det, efter de er flyttet herned. Dette er en udpræget misforståelse. Ressourcestærke grønlændere har forberedt deres ankomst til Danmark, før de lander hernede. De personer, der foretager impulsive flytninger, er udsatte, inden de lander i Danmark. 

Opvækst i Grønland

I Grønland er man vokset op med dansk i folkeskolen, der er en stor gruppe danskere i Grønland, den nationale tv-station sender danske tv-programmer, ligesom der er adgang til danske aviser. De fleste grønlændere har således et umiddelbart kendskab til Danmark, der gør, at Danmark ikke virker så fjernt. Dog er den virkelighed, der møder dem, langt mere udfordrende. Udsatheden bliver mere udtalt, når man lander i et land, hvor man ikke ved, hvor hjælpen kan findes, og heller ikke kan tale sproget tilstrækkeligt til at få den hjælp, man har brug for.

Mange oplever desuden, at der med flytningen til et nyt land, følger en høj grad af ensomhed med. De mennesker, man kender, er ikke automatisk i gadebilledet, men skal aktivt opsøges, og står i modsætning til livet mange steder i Grønland.

Kontrasterne mellem Grønland og Danmark

Det, at være socialt udsat og hjemløs i Grønland, er hårdt, og drømmen om et bedre liv får en del til at prøve lykken ved at søge mod Danmark. Der findes ét herberg i Grønland. Det ligger i hovedstaden Nuuk. Her er rusmiddelpåvirkede brugere forment adgang. Den årlige gennemsnitstemperatur i Nuuk ligger på -1 grad. Den offentlige hjælp i Grønland (i Danmark, kontanthjælp) for enlige ligger på 1678 kr. pr måned. Et liv som hjemløs i Danmark byder således på nogle flere muligheder og visse fordele.

Medarbejdere

Sharon Parker
Leder
Mobil: +45 22 86 37 76
Mail: sharon.parker@kirkenskorshaer.dk

Liza Tuperna Itzchaky
Grønlandsk kulturmedarbejder
Mobil: +45 21 37 37 95
Mail: lt.itzchaky@kirkenskorshaer.dk

Klavs Bindslev
Stedfortræder
Mobil: +45 32 54 56 08
Mail: klavsbindslev@kirkenskorshaer.dk

Henriette Krohn
Teamleder
Mobil: +45 32 54 56 08
Mail: h.krohn@kirkenskorshaer.dk


Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.