Herberget Hillerødgade


Herberget Hillerødgade

Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade er en privat selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Vi er en del af Kirkens Korshær og arbejder ud fra diakonale (folkekirkelige) værdier.

Kirkens Korshærs Herberg består af:

 • Herbergsafdelingen har 71 døgnpladser til mænd, kvinder og par med eller uden hund. Indskrivning ved personlig eller telefonisk henvendelse.  omfatter desuden et Ungetilbud med 17 pladser til unge i alderen 18-30 år.  Herberget drives iht. Servicelovens §110.
 • Natcaféen har 30 natpladser og er beregnet for akut gadehjemløse. Optagelse direkte fra gaden – skal blot møde op når natcafeen åbner. Nacaféen drives iht. servicelovens §110.
 • Botilbud med 12 døgnpladser beregnet for dobbeltdiagnosticerede mænd, kvinder og par. Botilbudene drives iht. servicelovens §108.

Målgruppe

Målgruppen i hhv. Natcafeen og Herberget, herunder Ungepladserne omfatter mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp jf. Servicelovens § 110.
Hvis du alene mangler en bolig, er du ikke i målgruppen. Natcafeen og Herberget tilbyder midlertidige pladser.

Botilbuddets målgruppe er mennesker, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis (Servicelovens § 108). I Botilbuddet tilbydes længerevarende eller permanent ophold.

Ydelser

Herberget har 71 døgnpladser beregnet til voksne mænd, kvinder og par. Det er muligt at medbringe hund efter nærmere aftale. Indskrivning er ved personlig eller telefonisk henvendelse.  Ønsker du et værelse kan du henvende sig personligt eller telefonisk til herberget.

I herbergets ungeafdeling er der yderlige 16 døgnpladser beregnet til unge i alderen 18-30 år.
Visitation sker gennem kommunens visitationsenhed, Center For Udsatte Voksne og Familier. (CUVF)

Priser for værelser 

 • Enkeltværelse pr. døgn: 89 kr.
 • Enkeltværelse pr. måned: 2670 kr.
 • Dobbeltværelse pr. døgn pr person: 69 kr.
 • Dobbeltværelse pr. måned pr. person: 2070 kr.

I Herberget er hver beboer tilknyttet en fast kontaktperson, som sammen med beboeren arbejder på at opnå individuelt opstillede mål samt finde frem til en bæredygtig og permanent boligløsning. Der tilbydes kostordning fra husets kantine til alle beboere.

Natcafeen råder over 30 pladser, som fordeles i hhv. køjesenge i sovesalen og på madrasser på gulvet i kantinen. Hunde må gerne medbringes. Der er mulighed for at opbevare personlige ejendele i et aflåst skab, samt oplade mobiltelefon. Det er muligt at få vasket tøj i løbet af natten.

Der tilbydes brød, kaffe og te, både om aftenen og om morgenen.

Rådgivning
Alle brugere af natcafeen får efter kort tid tilbudt en rådgivningssamtale med en medarbejder, for at finde frem til den bedste støtte. Vi samarbejder med bl.a. hjemløseenheden i Københavns Kommune og det psykiatriske gadeplansteam.

Åbningstider
Natcafeens åbningstider er forskellige om sommeren og om vinteren. Se under åbningstider.

Det er gratis at overnatte og der er åbent året rundt.

Botilbuddet har 12 døgnpladser beregnet for voksne mænd og kvinder. Det er muligt at medbringe hund efter nærmere aftale.
Visitation sker gennem egen sagsbehandler efter anbefaling fra sygehusafdeling og koordineres gennem Social- og sundhedsforvaltningen. Opfylder borgeren målgruppekriterierne, optages vedkommende på en venteliste.

Prisen for botilbuddet fastsættes af Københavns Kommune og prisreguleres årligt. Herudover betaler beboeren for kost via husets kantine.
Beboere i botilbuddet har tilknyttet en fast kontaktperson blandt husets personale, som sammen med beboeren arbejder på at opnå individuelt opstillede mål.

For alle husets beboere og brugere er der adgang til en sygeplejerske på hverdage i tidsrummet kl. 08:30-14:00.

Der er personale til stede 24 timer i døgnet alle årets dage.

Arbejdsfællesskabet Håndlangerne:
Du kan læse mere om arbejdsfællesskabet Håndlangerne længere nede på siden.

Arbejdsfælleskabet 'Håndlangerne'

Arbejdsfællesskabet Håndlangerne startede op i sommeren 2016 og henvender sig til Kirkens Korshærs Herbergs brugere og beboere. Formålet er at tilbyde et fællesskab og give den enkelte mulighed for at vedligeholde faglige og sociale kompetencer.

Vi tilbyder flg. arbejdsopgaver:

 • Grønne anlægs- og driftsopgaver for kunder i lokalområdet.
 • Syproduktion i eget værksted med tilknyttet professionel skrædder.
 • Gartnerarbejde i samarbejde med virksomheden TagTomat
 • Juletræssalg i december og forberedelser i månederne op til.
 • Malerarbejde og andre håndværksmæssige opgaver med tilknyttet professionel håndværker.
 • Lettere rengøring og ejendomsservice på Herberget.
 • Cykelbud – afhentning af doneret brød hos bagerier i nærområdet.
 • Vask af spande for Beyond Coffee, der dyrker spiselige østershatte i økologisk kaffegrums.

Arbejdet i Håndlangerne er dusørbetalt, hvilket betyder at vi betaler 25 kr. i timen før skat, hvilket er det tilladte uden at det påvirker eventuelle offentlige ydelser. Alternativt har vi mulighed for at oprette virksomhedspraktikker i samarbejde med Jobcentret.

Fælles for alle opgaverne i Håndlangerne gælder det, at der arbejdes ud fra en empowerment-tilgang og at fællesskabet er i fokus.

Bliv frivillig

Vi ved hvor meget det betyder, når et medmenneske bruger sin tid og sine kræfter på at gøre noget ekstra af egen fri vilje – det gælder også beboere og brugere på Kirkens Korshærs Herberg.

Som frivillig kan du blive involveret i:

 • Fællesspisning på herberget hver torsdag kl. 16:30-19:30
 • Madklub i vores tilbud til unge ml. 18 og 30 år hver torsdag kl. 16:30-19:30

Vi laver mad sammen, spiser sammen og rydder op sammen

 • Arbejdsfællesskabet Håndlangerne tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08:00-12:30

Du hjælper med at anrette morgenmad, vi spiser sammen og går derefter i gang med dagens arbejde; enten syværkstedet, svampearbejdet eller haven. Undervejs i arbejdet sørger du for frisk kaffe og te. Vi afslutter med fælles frokost for dem der ønsker det.

Det vigtigste i alle opgaver er, at du er med til at skabe hyggeligt samvær med vores beboere og brugere.

Vi forventer at vores frivillige kan komme minimum én gang om måneden, da relationen til huset er afgørende for at alle får en god oplevelse. Du bliver introduceret til din konkrete opgave på din første vagt.

Vi introducerer nye frivillige til vores sociale arbejde, vores arbejde med sikkerhed og hygiejne ved løbende informationsmøder. Du kommer med til det næstkommende møde, når du starter som frivillig.

Vil du være frivillig?
Har du lyst til at blive frivillig, så kontakt vores frivilligkoordinator Mathilde Holmegaard. Kontaktinfo finder du i oversigten under medarbejdere.

Medarbejdere

Flemming Jantzen
Forstander
tlf.: +45  38 32 58 05
fj@kkherberg.dk

Marianne Wentrup
Souschef
tlf.: +45 38 32 58 04
mw@kkherberg.dk

Patrycja Wyszomirska
Afdelingsleder Herberg og Natcafé
Tlf.: +45 38 32 58 08
pw@kkherberg.dk

Mathilde Holmegaard
Teamleder Botilbud og frivilligkoordinator
Tlf.: +45 38 32 59 04
mh@kkherberg.dk

Amanda Olivia Andersen
Værkstedsassistent Håndlangerne
tlf.: +45 38 32 58 16
aoa@kkherberg.dk

Bestyrelse

Den overordnede ledelse af Kirkens Korshærs Herberg forestås af en bestyrelse på 5 valgte medlemmer. Institutionens forstander, souschef og en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsen, uden stemmeret:

 • Formand: Jens Andreas Christensen.
  Tlf. 27 24 08 61
 • Næstformand: Anni Christensen
 • Medlem: Dan Kreutzfeldt
 • Medlem: Lisa Ter – Borch
 • Medlem: Inger Marie Warncke
 • Forstander: Flemming Jantzen
 • Souschef: Marianne Wentrup
 • Medarbejderrepræsentant: Kristina Johansen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.