Herberget Hillerødgade


Herberget Hillerødgade

Kirkens Korshærs herberg i Hillerødgade er en privat, selvejende institution. Vi er en del af Kirkens Korshær og arbejder ud fra diakonale (folkekirkelige) værdier. Vi arbejder iht servicelovens § 110, hvor vi tilbyder midlertidigt ophold til mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Kirkens Korshærs Herberg består af:

Herbergsafdelingen, som har 66 døgnpladser til mænd, kvinder og par med eller uden hund. Indskrivning sker ved personlig eller telefonisk henvendelse.

Ungepladserne råder over 11 pladser til samme målgruppe i alderen 18-30 år.

Natcaféen, som har 20 natpladser og er beregnet for akut gadesovende hjemløse. Optagelse direkte fra gaden – man skal blot møde op når natcafeen åbner. Nacaféen drives iht. servicelovens §110.

Målgruppe

Målgruppen i Herberget, på Ungepladserne er i Natcaféen er mennesker med særlige, sociale problemer, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i, egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp jf. Servicelovens § 110.

Hvis du mangler bolig, men ikke har andre sociale problemer, er du ikke i vores målgruppe. Du vil blive spurgt ind til dine eventuelle problemer, når du henvender dig om en plads.

Tilbud

Herberget har 66 døgnpladser beregnet til voksne mænd, kvinder og par. Det er muligt at medbringe hund efter nærmere aftale. Indskrivning er ved personlig eller telefonisk henvendelse.  Ønsker du et værelse, kan du henvende dig personligt eller telefonisk til herberget.
Ungepladserne har 11 pladser til samme målgruppe ml 18-30 år.

Døgntakst:
Døgntaksten i Herberget § 110 er på 1860,- som opkræves fra hjemkommunen.

Døgntaksten på Ungepladserne § 110 er på 2235,- som opkræves fra hjemkommunen.

Egenbetaling:
For beboere på Herberget og Ungepladserne er der en egenbetaling på 94 kr. i døgnet (2022). Det er borgerens hjemkommune der opkræver egenbetalingen. Der er mulighed for at søge om nedsat egenbetaling.

I Herberget og på Ungepladserne er hver beboer tilknyttet en fast kontaktperson, som sammen med beboeren arbejder på at opnå individuelt opstillede mål samt at finde frem til en bæredygtig og permanent boligløsning. Der tilbydes kostordning fra husets kantine til alle beboere.

Natcafeen råder over 20 pladser, som fordeles i hhv. køjesenge i sovesalen og på madrasser på gulvet i kantinen. Hunde må gerne medbringes. Der er mulighed for at opbevare personlige ejendele i et aflåst skab, samt oplade mobiltelefon. Det er muligt at få vasket tøj i løbet af natten.

Der tilbydes brød, kaffe og te både om aftenen og om morgenen.

Rådgivning
Alle brugere af natcafeen får efter kort tid tilbudt en rådgivningssamtale med en medarbejder for at finde frem til den bedste støtte. Vi samarbejder med bl.a. hjemløseenheden i Københavns Kommune og det psykiatriske gadeplansteam.

Åbningstider
Natcafeens åbningstider er forskellige om sommeren og om vinteren. Se under åbningstider.

Det er gratis at overnatte og der er åbent samtlige dage året rundt.

Der er adgang til en sygeplejerske på hverdage i tidsrummet kl. 08:30-15:00 for alle husets beboere og brugere.

Der er personale til stede 24 timer i døgnet alle årets dage.

Arbejdsfællesskabet Håndlangerne:
Du kan læse mere om arbejdsfællesskabet Håndlangerne længere nede på siden.

Arbejdsfællesskabet Håndlangerne
Du kan læse mere om arbejdsfællesskabet Håndlangerne længere nede på siden.

Arbejdsfælleskabet 'Håndlangerne'

Arbejdsfællesskabet Håndlangerne startede op i sommeren 2016 og henvender sig til Kirkens Korshærs Herbergs brugere og beboere. Formålet er at tilbyde et fællesskab og give den enkelte mulighed for at vedligeholde faglige og sociale kompetencer.

Vi tilbyder følgende arbejdsopgaver:

 • Grønne anlægs- og driftsopgaver for kunder i lokalområdet.
 • Syproduktion i eget værksted med tilknyttet professionel skrædder.
 • Gartnerarbejde
 • Juletræssalg i december og forberedelser i månederne op til.
 • Malerarbejde og andre håndværksmæssige opgaver med tilknyttet professionel håndværker.
 • Lettere rengøring og ejendomsservice på Herberget.
 • Cykelbud – afhentning af doneret brød hos bagerier i nærområdet.

Fælles for alle opgaverne i Håndlangerne gælder, at der arbejdes ud fra en empowerment-tilgang, og at fællesskabet er i fokus.

Fælles for alle opgaverne i Håndlangerne gælder, at der arbejdes ud fra en empowerment-tilgang, og at fællesskabet er i fokus.

Bliv frivillig

Vi ved, hvor meget det betyder, når et medmenneske bruger sin tid og sine kræfter på at gøre noget ekstra af egen fri vilje – det gælder også beboerne og brugerne i Kirkens Korshærs Herberg.

Som frivillig kan du blive involveret i:

 • Fællesspisning på herberget hver torsdag kl. 16:30-19:30
 • Madklub i vores tilbud til unge mellem 18 og 30 år hver torsdag kl. 16:30-19:30

Vi laver mad sammen, spiser sammen og rydder op sammen

 • Arbejdsfællesskabet Håndlangerne tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08:00-12:30

Du hjælper med at anrette morgenmad, vi spiser sammen og går derefter i gang med dagens arbejde; enten syværkstedet, svampearbejdet eller haven. Undervejs i arbejdet sørger du for frisk kaffe og te. Vi afslutter med fælles frokost for dem, der ønsker det.

Det vigtigste i alle opgaver er, at du er med til at skabe hyggeligt samvær med vores beboere og brugere.

Vi forventer, at vores frivillige kan komme minimum én gang om måneden, da relationen til huset er afgørende for, at alle får en god oplevelse. Du bliver introduceret til din konkrete opgave på din første vagt.

Vi introducerer nye frivillige til vores sociale arbejde og vores arbejde med sikkerhed og hygiejne ved løbende informationsmøder. Du kommer med til det næstkommende møde, når du starter som frivillig.

Vil du være frivillig?
Har du lyst til at blive frivillig, så kontakt vores frivilligkoordinator Mathilde Holmegaard. Kontaktinfo finder du i oversigten under medarbejdere.

Medarbejdere

Flemming Jantzen
Forstander
Tlf.: +45  38 32 58 05
fj@kirkenskorshaer.dk

Simon LinckeAfdelingsleder for modtagelsenTlf.: +45 38 32 58 01sl@kirkenskorshaer.dk

Patrycja Wyszomirska
Afdelingsleder for ungepladserne
Tlf.: +45 38 32 58 08
pw@kirkenskorshaer.dk

Mathilde Holmegaard
Afdelingsleder Opholdsafdelingen
Tlf.: +45 38 32 58 30
mh@kirkenskorshaer.dk

Amanda Olivia Andersen
Værkstedsassistent Håndlangerne
Tlf.: +45 38 32 58 16
aoa@kirkenskorshaer.dk

Bestyrelse

Den overordnede ledelse af Kirkens Korshærs Herberg forestås af en bestyrelse på 5 valgte medlemmer. Institutionens forstander og en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsen, uden stemmeret:

Formand: Jens Andreas Christensen, tlf. 27 24 08 61.

Næstformand: Dan Kreutzfeldt 

Medlem: Tue Hækkerup 

Medlem: Lisa Ter – Borch 

Medlem: Jens Jonatan Steen 

Persondatapolitik for Kirkens Korshærs Herberg

Sådan behandler vi dine personlige oplysninger

Borgere og pårørende

Hos Kirkens Korshærs Herberg har vi ofte brug for personoplysninger om dig, når vi skal løse vores opgaver. Men vi bruger kun dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver. Det er vores ansvar at sikre, at du trygt kan overlade dine personoplysninger til os. Det er et ansvar, vi tager alvorligt. I denne privatlivspolitik kan du læse mere om personoplysninger og om, hvordan vi bruger dem i vores daglige arbejde.

Hvem er vi?

Vi er dataansvarlige for de behandlinger vi foretager os af dine personoplysninger og kan besvare spørgsmål om dine rettigheder m.m. Du er meget velkommen til at kontakte os ved hjælp af følgende kontaktoplysninger:

Kirkens Korshærs Herberg

Hillerødgade 64

CVR-nr.: 26 25 69 92

Telefon: 38 34 81 25

Mail:ka@kirkenskorshaer.dk

 

Hvad er vores formål med behandling af dine personoplysninger?

 1. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med håndtering af vores aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Som en del af den pleje vi yder, behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med forskellige ydelser f.eks. ved ansøgning og tildeling af hjælpemidler, vaccinationer og tandpleje.
 2. Vi behandler også personoplysninger ved den sideløbende administration i forhold til de borgere der benytter tilbuddet. Det kan være ved tilsyn fra statslige myndigheder, ved evt. klager og andre utilsigtede hændelser mv. I forbindelse med tilbuddets fysiske sikkerhed eller formidling af informationer på fx. hjemmeside kan der anvendes billeder/videooptagelser, der også anses for personoplysninger.
 3. Vi behandler også personoplysninger om pårørende/ værge, til den daglige administration og kontakt. Som en del af den daglige administration og kontakten, behandles oplysninger til brug for samarbejdet med pårørende/værge om borgeren, og andre administrative opgaver.

 

Hvilke personoplysninger har vi brug for?

Som selvejende institution kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver:

 

Administration i forhold til borger

 

 
Kategori Beskrivelse
Almindelige ikke fortrolige personoplysninger •    Adresser

•    Personlig information

•    Forbrugsoplysninger

 

•    Anden information

•    Foto og video

Almindelige fortrolige personoplysninger •    CPR-nummer

•    Sociale forhold

•    Socioøkonomisk data

 

•    Kontooplysninger

•    Familieforhold

•    Straffedomme og lovovertrædelser

Følsomme personoplysninger •    Helbred

•    Etnicitet

 

 

Administration i forhold til pårørende / værge

 

 
Kategori Beskrivelse
Almindelige ikke fortrolige personoplysninger •    Navn

•    Adresse

 

•    Kontaktoplysninger

 

Hvor stammer personoplysningerne fra?

Som kommunal myndighed modtager vi personoplysninger fra flere kilder:

 • den enkelte borger,
 • andre borgere, fx pårørende og værger
 • andre kommuner, myndigheder, institutioner og virksomheder

 

Hvis vi indsamler eller modtager oplysninger om dig fra andre, der ligger ud over ovennævnte oplysninger bliver du oplyst herom særskilt.

 

Hjemmel

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, findes primært i Serviceloven og Sundhedsloven. I nogle tilfælde er vores behandling baseret på lovgivningen om databeskyttelse. Der er som udgangspunkt tale om følgende bestemmelser:

 • Servicelovens §§ 110 stk. 2, 136, 163 stk. 2
 • Sundhedslovens §§3, 41 og 131, stk. 1.
 • Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra a
 • Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra e
 • Databeskyttelsesforordningen, artikel 9, 2, litra f
 • Databeskyttelsesloven 8, stk. 1 og stk. 2, og § 11, stk. 1

 

Ifølge reglerne i databeskyttelseslovgivningen må vi som offentlig myndighed registrere og behandle per- sonoplysninger, når det er nødvendigt, og kun som led i vores arbejde som myndighed. Vi skal desuden opbevare sagens oplysninger, så vi efterfølgende kan dokumentere sagens forløb. Det følger af de almindelige forvaltningsretlige regler mv.

 

Ud over de ovenfor nævnte bestemmelser, kan vores behandling af dine personoplysninger i nogle tilfælde ske på baggrund af særlige regler. Når der findes sådanne særlige reger, følger vi naturligvis også disse.

 

Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke

Når personoplysninger er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver, skal vi ikke have dit samtykke. Vi skal dog have samtykke i særlige tilfælde, for eksempel hvis vi ønsker at bruge et portrætbillede af dig på vores hjemmeside. Vi beder om dit samtykke, i de situationer hvor det er nødvendigt, før vi foretager den pågældende behandling.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i første afsnit.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvem deler vi personoplysninger med?

Vi videregiver personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver og naturligvis kun, når det er lovligt.

Vi kan for eksempel overlade persondata til vores databehandlere (eksterne leverandører).  De behandler data i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået med dem, som blandt andet fastlægger, at de kun må behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner.

Vi kan videregive personoplysninger til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer, som vi skal kontakte i sagerne. Det kan vi for eksempel gøre:

 • ved høring efter forvaltningsretlige krav,
 • ved fremsendelse af en afgørelse, eller notater til brug for en afgørelse eller
 • ved indberetning til myndigheder, fx
 • Aktindsigt søges via Københavns kommune, hvortil vi tilbagesender oplysningerne

 

I en række tilfælde deler vi ikke-fortrolige personoplysninger med offentligheden, journalister og andre interesserede. Det kan for eksempel ske ved vores offentliggørelse af ikke-fortrolige personoplysninger på vores hjemmeside mv. og ved udlevering af oplysninger, som er omfattet af aktindsigt.

Vi kan bekræfte, at vi ikke overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS (tredjelande).

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde. Dine personoplysninger bliver som regel opbevaret lige så længe som den sag, de indgår i.  Det er i de fleste tilfælde fem år regnet fra udgangen af den journalperiode, som omfatter sagen.

På enkelte områder kan der være en kortere eller en længere slettefrist:

 • Længere slettefrist kan forekomme grundet lovkrav, hvis det er nødvendigt for løsningen af vores Personoplysninger der behandles i forbindelse med en social ydelse, vil blive opbevaret i 3 år efter at sagen er afsluttet. Personoplysninger der behandles i forbindelse med en sundhedsydelse, vil blive opbevares i 10 år. Oplysninger vedrørende administration og som udgør regnskabsmateriale vil blive opbevaret i 5 år.
 • Kortere slettefrist kan forekomme i forbindelse med eksempelvis tv-overvågning, hvor vi følger tv-overvågningslovens regel om, at optagelserne som udgangspunkt skal slettes senest efter 30 dage.

Dine rettigheder

Ud over vores oplysningspligt, som er håndteret i denne privatlivspolitik, har du efter databeskyttelses-forordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til indsigt i dine oplysninger

Du har ret til at blive oplyst om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål, samt andre informationer, der kan give dig et overblik over, hvad vi anvender dine personoplysninger til.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har en ret til at bede om dokumentation for, at vores retsstilling har større betydning end din retstilling som borger/registreret.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at få udleveret personoplysninger, som behandles om dig, såfremt oplysninger er indsamlet på grundlag af et samtykke eller en kontrakt.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Dine klagemuligheder

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller klage over vores håndtering af dine personoplysninger. Hvis du er utilfreds med vores svar på din henvendelse, har du også mulighed for at klage til Datatilsynet på datatilsynet.dk.


Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.