Herberget Hillerødgade


Herberget Hillerødgade

Kirkens Korshærs herberg i Hillerødgade er en privat, selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Vi er en del af Kirkens Korshær og arbejder ud fra diakonale (folkekirkelige) værdier.

Kirkens Korshærs Herberg består af:

 • Herbergsafdelingen, som har 71 døgnpladser til mænd, kvinder og par med eller uden hund. Indskrivning sker ved personlig eller telefonisk henvendelse.  Desuden har vi et ungetilbud med 17 pladser til unge i alderen 18-30 år.  Herberget drives iht. Servicelovens §110.
 • Natcaféen, som har 30 natpladser og er beregnet for akut gadesovende hjemløse. Optagelse direkte fra gaden – man skal blot møde op når natcafeen åbner. Nacaféen drives iht. servicelovens §110.
 • Botilbud med 12 døgnpladser beregnet for dobbeltdiagnosticerede mænd, kvinder og par. Botilbudene drives iht. servicelovens §108.

Målgruppe

Målgruppen i hhv. Natcafeen og Herberget, herunder Ungepladserne, omfatter mennesker med særlige, sociale problemer, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i, egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp jf. Servicelovens § 110.
Hvis du alene mangler en bolig, er du ikke i målgruppen. Natcafeen og Herberget tilbyder kun midlertidige pladser.

Botilbuddets målgruppe er mennesker, som på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg og/eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis (Servicelovens § 108). I Botilbuddet tilbydes længerevarende eller permanent ophold.

Tilbud

Herberget har 71 døgnpladser beregnet til voksne mænd, kvinder og par. Det er muligt at medbringe hund efter nærmere aftale. Indskrivning er ved personlig eller telefonisk henvendelse.  Ønsker du et værelse, kan du henvende dig personligt eller telefonisk til herberget.

I herbergets ungeafdeling er der yderlige 16 døgnpladser beregnet til unge i alderen 18-30 år.
Visitation sker gennem kommunens visitationsenhed, Center For Udsatte Voksne og Familier. (CUVF)

Priser for værelser 

 • Enkeltværelse pr. døgn: 89 kr.
 • Enkeltværelse pr. måned: 2670 kr.
 • Dobbeltværelse pr. døgn pr person: 69 kr.
 • Dobbeltværelse pr. måned pr. person: 2070 kr.

I Herberget er hver beboer tilknyttet en fast kontaktperson, som sammen med beboeren arbejder på at opnå individuelt opstillede mål samt at finde frem til en bæredygtig og permanent boligløsning. Der tilbydes kostordning fra husets kantine til alle beboere.

Natcafeen råder over 30 pladser, som fordeles i hhv. køjesenge i sovesalen og på madrasser på gulvet i kantinen. Hunde må gerne medbringes. Der er mulighed for at opbevare personlige ejendele i et aflåst skab, samt oplade mobiltelefon. Det er muligt at få vasket tøj i løbet af natten.

Der tilbydes brød, kaffe og te både om aftenen og om morgenen.

Rådgivning
Alle brugere af natcafeen får efter kort tid tilbudt en rådgivningssamtale med en medarbejder for at finde frem til den bedste støtte. Vi samarbejder med bl.a. hjemløseenheden i Københavns Kommune og det psykiatriske gadeplansteam.

Åbningstider
Natcafeens åbningstider er forskellige om sommeren og om vinteren. Se under åbningstider.

Det er gratis at overnatte og der er åbent året rundt.

Botilbuddet har 12 døgnpladser beregnet for voksne mænd og kvinder. Det er muligt at medbringe hund efter nærmere aftale.
Visitering sker gennem egen sagsbehandler efter anbefaling fra sygehusafdeling og koordineres gennem Social- og Sundhedsforvaltningen. Opfylder borgeren målgruppekriterierne, optages vedkommende på en venteliste.

Prisen for Botilbuddet fastsættes af Københavns Kommune og prisreguleres årligt. Herudover betaler beboeren for kost via husets kantine.
Beboere i Botilbuddet har tilknyttet en fast kontaktperson blandt husets personale, som sammen med beboeren arbejder på at opnå individuelt opstillede mål.

Der er adgang til en sygeplejerske på hverdage i tidsrummet kl. 08:30-14:00 for alle husets beboere og brugere.

Der er personale tilstede 24 timer i døgnet alle årets dage.

Arbejdsfællesskabet Håndlangerne:
Du kan læse mere om arbejdsfællesskabet Håndlangerne længere nede på siden.

Arbejdsfælleskabet 'Håndlangerne'

Arbejdsfællesskabet Håndlangerne startede op i sommeren 2016 og henvender sig til Kirkens Korshærs Herbergs brugere og beboere. Formålet er at tilbyde et fællesskab og give den enkelte mulighed for at vedligeholde faglige og sociale kompetencer.

Vi tilbyder følgende arbejdsopgaver:

 • Grønne anlægs- og driftsopgaver for kunder i lokalområdet.
 • Syproduktion i eget værksted med tilknyttet professionel skrædder.
 • Gartnerarbejde i samarbejde med virksomheden TagTomat
 • Juletræssalg i december og forberedelser i månederne op til.
 • Malerarbejde og andre håndværksmæssige opgaver med tilknyttet professionel håndværker.
 • Lettere rengøring og ejendomsservice på Herberget.
 • Cykelbud – afhentning af doneret brød hos bagerier i nærområdet.
 • Vask af spande for Beyond Coffee, der dyrker spiselige østershatte i økologisk kaffegrums.

Arbejdet i Håndlangerne er dusørbetalt, hvilket betyder, at vi betaler 25 kr. i timen før skat, som er det tilladte, uden at det påvirker eventuelle offentlige ydelser. Alternativt har vi mulighed for at oprette virksomhedspraktikker i samarbejde med Jobcenteret.

Fælles for alle opgaverne i Håndlangerne gælder, at der arbejdes ud fra en empowerment-tilgang, og at fællesskabet er i fokus.

Bliv frivillig

Vi ved, hvor meget det betyder, når et medmenneske bruger sin tid og sine kræfter på at gøre noget ekstra af egen fri vilje – det gælder også beboerne og brugerne i Kirkens Korshærs Herberg.

Som frivillig kan du blive involveret i:

 • Fællesspisning på herberget hver torsdag kl. 16:30-19:30
 • Madklub i vores tilbud til unge mellem 18 og 30 år hver torsdag kl. 16:30-19:30

Vi laver mad sammen, spiser sammen og rydder op sammen

 • Arbejdsfællesskabet Håndlangerne tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08:00-12:30

Du hjælper med at anrette morgenmad, vi spiser sammen og går derefter i gang med dagens arbejde; enten syværkstedet, svampearbejdet eller haven. Undervejs i arbejdet sørger du for frisk kaffe og te. Vi afslutter med fælles frokost for dem, der ønsker det.

Det vigtigste i alle opgaver er, at du er med til at skabe hyggeligt samvær med vores beboere og brugere.

Vi forventer, at vores frivillige kan komme minimum én gang om måneden, da relationen til huset er afgørende for, at alle får en god oplevelse. Du bliver introduceret til din konkrete opgave på din første vagt.

Vi introducerer nye frivillige til vores sociale arbejde og vores arbejde med sikkerhed og hygiejne ved løbende informationsmøder. Du kommer med til det næstkommende møde, når du starter som frivillig.

Vil du være frivillig?
Har du lyst til at blive frivillig, så kontakt vores frivilligkoordinator Mathilde Holmegaard. Kontaktinfo finder du i oversigten under medarbejdere.

Medarbejdere

Flemming Jantzen
Forstander
Tlf.: +45  38 32 58 05
fj@kirkenskorshaer.dk

Marianne Wentrup
Souschef
Tlf.: +45 38 32 58 04
mw@kirkenskorshaer.dk

Patrycja Wyszomirska
Afdelingsleder Modtagelsen
Tlf.: +45 38 32 58 08
pw@kirkenskorshaer.dk

Mathilde Holmegaard
Afdelingsleder Opholdsafdelingen
Tlf.: +45 38 32 58 30
mh@kirkenskorshaer.dk

Amanda Olivia Andersen
Værkstedsassistent Håndlangerne
Tlf.: +45 38 32 58 16
aoa@kirkenskorshaer.dk

Bestyrelse

Den overordnede ledelse af Kirkens Korshærs Herberg forestås af en bestyrelse på 5 valgte medlemmer. Institutionens forstander, souschef og en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsen, uden stemmeret:

 • Formand: Jens Andreas Christensen.
  Tlf. 27 24 08 61
 • Næstformand: Anni Christensen
 • Medlem: Dan Kreutzfeldt
 • Medlem: Lisa Ter – Borch
 • Medlem: Inger Marie Warncke
 • Forstander: Flemming Jantzen
 • Souschef: Marianne Wentrup
 • Medarbejderrepræsentant: Kristina Johansen

Persondatapolitik for Kirkens Korshærs Herberg

Persondatapolitik for

Som del af Kirkens Korshær Herbergs værdigrundlag respekterer vi menneskets integritet, om det være sig personale eller brugere af huset. Her kan du læse, hvordan Kirkens Korshær Herbergs håndterer personoplysninger i overensstemmelse med de gældende regler i persondataforordningen.

Dataansvarlig

Forstander Flemming Jantzen er Kirkens Korshærs Herbergs dataansvarlige og sørger for, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi behandler følgende persondata

Beboere og brugere af herberget:

Alle beboers personoplysninger bliver opbevaret på koncern service, som er Københavns kommunes sikre drev. Økonomiske betalinger vedrørende logi og kost opbevares indtil udgangen af 2019, på et sikkert journaldrev, som hedder PCD, og bogføres af firmaet Livsværk. Fra 01.01.2020 vil de opbevares på Kirkens Korshærs Herbergs eget sikre drev. Regnskab bogføres på Microsoft Dynamics, som også er kendt under navnet Navision.

Når man er indskrevet hos os, indsamler vi følgende personoplysninger: CPR-nummer, boligforhold, økonomiske forhold, familieforhold, kontaktnummer til nærmeste pårørende, helbred og eventuelle misbrugsforhold.

Formålet med indsamlingen og sagsbehandlingen af en beboers personoplysninger er:

1) Med henblik på ophold på enten Herberget, Natcafeen eller Ungeafdelingen svarende til målgruppe for § 110 eller med henblik på udredning til vores botilbud svarende til §108.  2) Vurdering af pågælendes videre sociale forløb med henblik på at finde en permanent bolig.

Modtagere af eventuelle oplysninger er (med samtykke) tilsynsmyndigheder, visiterende kommune, sagsbehandlere, politi, hospital, kriminalforsorg med mere.

Tidsrum for opbevaringen består af 2 elektroniske opbevaringer. 1) Alle journaler og indsatser på en person opbevares på Koncern Service sikre drev. Alle indsatser afsluttes, men slettes aldrig. 2) PCD-klient eller kommende nye Excel ark gemmes på et sikkert drev, hvor alle indskrivninger, udskrivninger, kost og dertilhørende økonomi opbevares. Oplysningerne afsluttes, når en beboere flytter, men slettes ikke. Alle har ret til at få deres egne personoplysninger med i et maskinlæsbart format. Mailkorrespondance med persondata slettes, når de er færdigbehandlet.

 Her følger herbergets tiltag vedrørende personsikkerhed:

 • Der indhentes altid samtykke til brug af persondata.
 • Alle beboers journaler er eller bliver scannet ind og opbevares efter gældende regler for sikkerhed. Journaler indeholder følgende personoplysninger: – CPR-nummer, boligforhold, økonomiske forhold, familieforhold og kontakt nummer til nærmeste pårørende, helbred og eventuelle misbrugsforhold.
 • Fremadrettet vil indskrivningsprocedurerne i herberget omfatte, at beboere bliver bekendtgjort med regler for, hvordan vi opbevarer deres personoplysninger.
 • Kontaktoplysninger på nærmeste pårørende.
 • Fremadrettet og i forbindelse med planer om renovering af Herbergets modtagelse vil hver beboer få en aflåst postbakke i modtagelsen.
 • I dialog med Statsarkivet er gamle journaler i gang med at blive sorteret. Journalerne opbevares i et aflåst skab i et aflåst lokale, hvor kun pedel, souschef, forstander og afdelingslederne har adgang.

Personalet på herberget

Hvis du søger ansættelse på Herberget, vil dine personoplysninger blive behandlet på følgende måde:

Personaleoplysninger bliver opbevaret både elektronisk på Københavns Kommunes sikre drev og i aflåste skabe, som kun forstander og souschefen har adgang til. Herbergets vagtplaner med mere bogføres af firmaet Livsværk indtil årets udgang, hvorefter det erstattes af Delta Plan-vagtskema. Her følger Herbergets tiltag vedrørende personalesikkerhed:

 • Personalet underskriver et tillæg til ansættelseskontrakten. Formålet med tillægget er at sikre medarbejderens samtykke, jævnfør reglerne i persondataloven og de nye EU-regler (Databeskyttelsesforordningen, GDPR), der trådte i kraft 25. maj 2018. Tillægget anses som en integreret del af medarbejderens ansættelseskontrakt med virksomheden. Fremadrettet vil tillægget indføres i ansættelseskontrakten.

Herberget vil behandle nedenstående personoplysninger i overensstemmelse gældende regler:

 1. Navn, privatadresse, mailadresse og telefonnummer.
 2. Dato for ansættelse, arbejdssted, stillingsbetegnelse.
 3. Arbejdstid, herunder vagt- og tjenestetider.
 4. Ferie og andet fravær samt sygefravær.
 5. Løn- og pensionsforhold, løntilskud og udbetaling af løn, herunder lønrefusioner samt andre relevante oplysninger for lønindeholdelse.
 6. Bankoplysninger, skatteoplysninger og fradrag i lønnen.
 7. Oplysninger i forbindelse med arbejdsskader, fleksjob og ansættelse på særlige vilkår, f.eks. ved handicap.
 8. Personaleadministrative oplysninger som uddannelse og kvalifikationer, kurser, kompetenceprofil, jobønsker, medarbejderudviklingssamtaler, bedømmelser, beskæftigelse, tillidshverv og lån af diverse.
 9. Effekter, eventuelle advarsler og lignende.
 10. Kontaktoplysninger på nærmeste pårørende.
 11. Straffeattest og børneattest.
 12. Eventuelle personlighedstester.
 13. Helbredsoplysninger samt barsel.
 14. Oplysninger om evt. afskedigelse eller bortvisning.
 15. Andre papirer såsom cv, ansættelseskontrakt og andre relevante oplysninger om ansættelsesforhold.
 • Medarbejderen giver samtykke til, at der kan tages portrætbillede i forbindelse med ansættelsen, samt at Herberget kan tage situationsbilleder, hvorpå medarbejderen medvirker.
 • Medarbejderen giver også samtykke til, at personaleadministrationen kan videregive personoplysninger til en tredjepart, f.eks. lønhåndteringsbureau, leverandører, arbejdsskadestyrelsen med mere.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få sagsindsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig. Du har ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling af personoplysninger herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Konsekvenser af tilbagetrækning af samtykke

I det omfang behandling af data er baseret på samtykke, vil en tilbagetrækning af dette kunne have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Kirkens Korshærs Herberg.

Sikkerhed

Behandling af dine personoplysninger sker i Herbergets journalsystem, og i henhold til interne retningslinjer, der blandt andet indebærer, at ledere og ansatte alene har adgang til de oplysninger, der er relevante i forhold til deres arbejde.

Fysisk følsomme oplysninger opbevares i aflåste skabe. Følsomme oplysninger, som sendes på mail, krypteres og sendes via sikkermail.

Uddannelse af personale i IT- sikkerhed

Fast personale

Med undtagelse af køkken –og rengøringspersonale har al personalet både gennemført et selvevaluerende spørgeskema om persondataforordningen og gennemført Københavns Kommunes e-læringsforløb om persondatasikkerhed, og alle personalekontorer på 1. sal, 2. sal, 3. sal, Bt og Ungeafdelingen har aflåste skabe til personoplysninger med mere. Fremadrettet skal alle nye ansatte gennemføre Københavns Kommunes e-læringsforløb om persondatasikkerhed.

Vikarer

Vikarer har både gennemført et selvevaluerende spørgeskema om persondataforordningen og Københavns Kommunes e-læringsforløb om persondatasikkerhed. Fremadrettet skal nye vikarer gennemføre Københavns Kommunes e-læringsforløb om persondatasikkerhed.

Frivillige

Frivilligt personale har underskrevet et tillæg til ansættelseskontrakten. Formålet med tillægget er at sikre medarbejderens samtykke, jævnfør reglerne i persondataloven og de nye EU-regler(Databeskyttelsesforordningen, GDPR).

Andet

Der er ophængt en flyer/tjekliste, ”God kontorstil”, til god informationssikkerhed og databeskyttelse på alle Herbergets kontorer.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

 • Forstander: Flemming Jantzen
 • Souschef: Marianne Wentrup
 • Medarbejderrepræsentant: Kristina Johansen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.