Kompasset


Om Kompasset

I Kompasset hilser vi alle hjemløse migranter velkomne, men vores besøgende er hovedsageligt EU-borgere, som benytter deres ret til fri bevægelighed i EU, til at komme til Danmark for at lede efter arbejde og et bedre liv. De har ikke adgang til offentlige ydelser og møder mange barrierer, når de prøver at få foden inden for på det danske arbejdsmarked. Disse udfordringer kan medføre en masse frustration og føre til social marginalisering. Vi forsøger at støtte migranterne i at navigere i det danske samfund og få de rettigheder som de har krav på.

Vil du læse mere om vores arbejde med hjemløse migranter så læs rapporten om “Uregistrerede hjemløse migranter i København”

Målgruppe

Kompasset hjælper mennesker fra 54 forskellige lande. 75% er EU-borgere og næsten 25% er fra lande udenfor EU, dog med opholdstilladelse i et EU-land. Brugergruppen har typisk ingen dansk registrering såsom CPR eller et flygtningenummer, men de har ret til at være her, enten som jobsøger eller på turistvisum.

Ydelser

Kompasset tilbyder:

  • Et sted at hvile og sove i dagtimerne
  • Hjælp til at søge jobs og udfærdige et CV (Kun EU-borgere)
  • Hjælp til at blive registreret i Danmark
  • Juridisk rådgivning om rettigheder og ansvar
  • Mentorprogram, hvor EU-migrant matches med frivillig mentor
  • Opbevaring af personlige genstande, værdigenstande eller dokumenter
  • Et bad (5 kr.) og en kop kaffe/the
  • Et støttende og venligt miljø
  • Danskundervisning
  • Cykelværksted

Ydelser og rådgivning gives dagligt af vores ansatte og omkring 25 kompetente frivillige. Vores frivillige og ansatte taler de fleste større europæiske sprog og du kan derfor få rådgivning og hjælp på bl.a. engelsk, fransk, rumænsk, spansk, tysk, polsk, italiensk og græsk.

Bliv frivillig

Som frivillig i kompasset har du mange forskellige muligheder. Du kan hjælpe til i vores cykelværksted, hver onsdag, tilbyde en snak og støtte til de besøgende i vores varmestue. Du kan blive uddannet rådgiver eller mentor, følge og hjælpe vores brugere til myndighederne eller hjælpe til i vores dansk undervisning, hver mandag.  Stabilitet, dedikation og tålmodighed er nøgleord i vores frivillige arbejde.

Vores ca. 25 dedikerede frivillige har mange forskellige baggrunde. Nogen er kandidatstuderende i eksempelvis Global Refugee Studies eller Jura, andre er jobsøgende, pensionerede socialrådgivere eller pædagoger og journalister, som normalt tager 1-2 vagter hver anden uge.

Er du interesseret i at være frivillig i Kompasset, så tag kontakt til vores afdelingsleder Annemette Nyfos, som du finder under menupunktet ”medarbejdere” eller i sidebjælken til højre.

Medarbejdere


Susannah L. Sønderlund
Leder (orlov okt. 2019-sommer 2020)
+45 2335 6281
susannah@kirkenskorshaer.dk

Annemette Nyfos
Afdelingsleder (okt. 2019-juli 2020)
+45 2335 6281
a.nyfos@kirkenskorshaer.dk

Silvia Fontana
Rådgiver, arbejdsmiljø, migrantnetværk Kbh.
+45 2623 2079
silvia.fontana@kirkenskorshaer.dk

Nick Crofts
Rettigheder og dokumentation, rådgiver
+45 2335 6037
n.crofts@kirkenskorshaer.dk

Charlotte G. Thomsen
Videns- og rettighedsmedarbejder
+45 2153 5486
c.thomsen@kirkenskorshaer.dk

Alice Skjelbo
Koordinator
+45 2479 2520
askjelbo@kirkenskorshaer.dk

Jette Ramsøe
Dagshvile/sundhed
+45 2479 2520
jette.ramsoe@kirkenskorshaer.dk

Jan Pietsch
Natkoordinator
+45 2479 2526
j.pietsch@kirkenskorshaer.dk

Ana-Maria Cioraru
Opsøgende gadeplansmedarbejder
+45 2479 2528
a.cioraru@kirkenskorshaer.dk

Kjersti Christiansen
Opsøgende gadeplansmedarbejder
+45 2491 5605
k.christiansen@kirkenskorshaer.dk

Outreach

Kompasset og FEAD (EU hjælpefond) startede i 2016 Outreach projektet, for at imødekomme en problemstilling om et stigende antal migranter, som sov i Københavns gader. Det var især mennesker fra Central- og Østeuropa, hovedsageligt fra Rumænien og Ungarn. Outreach tilstræber at opbygge relationer med marginaliserede hjemløse migranter og forsøger at hjælpe dem med at bygge bro til offentlige myndigheder og tjenester, der kan yde dem støtte. Det være sig, et sted at sove, adgang til sundhedsklinikker, generel vejledning og juridisk assistance.

Outreach’s opgave er ligeledes rettet mod at skabe et imødekommende og venligt miljø, for de migranter, som ankommer til København, uanset deres baggrund. Outreach er hovedsageligt tilstede på Vesterbro og i indre by og samarbejder til daglig med Mariatjenesten og Istedgade 100. Outreach tilbyder en fysisk tilstedeværelse for hjemløse migranter og har i 2018 været i kontakt med 258 forskellige mennesker. Outreach består af to fuldtidsansatte, samt et par frivillige.

Natåbent i Kompasset

Efter lang ventetid kunne Kompasset fra søn. d. 6. oktober, omsider slå dørene op for nattely for udsatte udeliggere i Kbh., på matriklen Kæmnervej. Der er plads til 36 overnattende personer hver nat frem til 1. april 2020 – og forhåbentlig længere hvis finansiering tillader. To ansatte sikrer et socialfagligt og trygt tilbud. Hertil kommer 1-2 frivillige, der hjælper med at lukke nattens gæster ind kl. 22.30. Der vil være lidt te/kaffe og af og til doneret mad.

De sidste tre vintersæsoner har Kompasset samarbejdet med Hellig  Kors kirke på Nørrebro og drevet nødovernatning i årets 6 koldeste måneder (læs mere under fanen “nødherberg i Hellig Kors Kirke”). Dette samarbejde fortsætter i 2019-20 med 40 sovepladser 5 nætter om ugen. Kirken åbnede samme søndag, d. 6. oktober kl. 22.30, og har åbent ugentligt søn. – tors.

Der er i alt ansat 8 fuldtidsmedarbejdere og 4 tilkaldevikarer til at bemande begge steder og Kæmnervej samt Hellig Kors kirke koordineres og ledes af en afdelingsleder i Kompasset.

Nødherberg i Hellig Kors Kirke

I de koldeste måneder, har Kompasset de seneste år drevet et herberg i samarbejde med Hellig Kors Kirke på Nørrebro. I perioden oktober-marts, 2016-2019, har ansatte i seks dage om ugen budt 40 mennesker indenfor i varmen i Hellig Kors Kirke, hvor de overnatter på madrasser i kirkesalen. Herberget er et sikkert sted at hvile og har åbent i tidsrummet kl. 22.30 – 07.00. Gennem de sidste tre år, har der været mere end 17000 overnatninger. Herberget drives af fire fuldtidsansatte, fire (TEMPS) og seks frivillige.

Samarbejdet med HKK fortsætter også i vinterhalvåret 2019-2020, hvor Kompasset driver overnatningstilbud i Hellig Kors Kirke fem nætter om ugen: søndag-torsdag fra 6. oktober 2019 til 31. marts 2020. Tre fuldtidsansatte og fire vikarer dækker nattevagter for at sikre et socialt fagligt tilbud for udeliggere. Der er plads til 40 personer og kommer der flere ved åbningstid kl. 22.30 trækkes der lod om de 40 pladser.

Kompasset kirkens Korshær og Blågårdens sogn har udformet samarbejdet, der nu forlænges med endnu en sæson overnatning i kirkerummet.

The Extra Mile

The Extra Mile er et 1-1 støtteprogram, som forsøger at gøre EU-migranter mere jobparate og i stand til at tage vare på deres eget liv. Hjemløshed sætter sig i krop og sind, hvorfor en individuel mentor kan være altafgørende ift. motivation og selvtillid. De frivillige mentorer bliver matchet med individuelle brugere af Kompasset, som sammen finder frem til hvad de har brug for. Nogen har brug for hjælp til at komme ind på jobmarkedet, andre har brug for hjælp til alkohol- og misbrugsbehandling, mens en helt tredje bare har brug for jævnlig samvær og samtale for at holde motivationen oppe i kampen for en forbedret livssituation.

FAQ hjemløse migranter

Hvor kommer uregistrerede hjemløse migranter fra?
Ca. 75 % udenlandske hjemløse kommer fra de Europæiske lande, mens de resterende 25 % kommer fra lande udenfor Europa. Der er især mange fra de vestafrikanske lande med opholdstilladelse i et andet EU-land. Den største gruppe kommer fra Rumænien.

Hvad ligger i ordet “uregistrerede” illegale mennesker?
Hjemløse migranter er ikke registrerede i Danmark (CPR eller flygtningenummer), men de har ret til at være her i en begrænset periode. EU-borgere kan frit rejse til et andet EU land for at opholde sig, arbejde eller studere, indenfor en bestemt tidsramme. EU-borgere behøver derfor ikke at have en opholdstilladelse for at være i et andet EU-land. De fleste af de borgere, som ikke kommer fra et andet EU-land, har en opholdstilladelse fra et andet EU-land og kan med det, rejse frit rundt i EU som turist i op til 3 måneder. Borgere udenfor EU skal have en arbejdstilladelse fra de danske myndigheder for at kunne arbejde i landet.

Hvorfor ser vi uregistrerede hjemløse migranter i Danmark?
Hjemløse, fattige migranter har forladt deres hjemlande, med et håb for bedre muligheder i Danmark og mange andre EU-lande. Ekstrem fattigdom og mangel på jobmuligheder, gør at mange ufaglærte arbejdere, rejser mod Danmark og andre velstående lande. Hjemløse migranter håber på, at tjene penge, så de kan støtte deres familier i deres hjemlande. De fleste ønsker at vende hjem igen og har intet ønske om at blive i Danmark.

Opholder uregistrerede migranter sig lovligt i Danmark?
Ja. I en begrænset periode kan både EU-borgere og ikke EU-borgere opholde sig i Danmark. De skal kunne forsørge sig selv og må ikke være en byrde for samfundet. Længden af den hjemløses ophold varierer og afhænger af den enkeltes pas.

Kan uregistrerede hjemløse migranter få hjælp fra det offentlige i Danmark?
Den offentlige hjælp er meget begrænset for uregistrerede migranter. Akutte sundhedsydelser er en menneskeret. EU-borgere kan registrere sig som jobsøgere, gennem jobcentret. Hjemløse migranter, kan optjene ret til offentlige ydelser ved at arbejde et bestemt antal timer. Sociale ydelser, såsom herberg mv. er for bestemte målgrupper. De fleste migranter bruger ikke de offentlige herberger, da de ikke er i akut nød.

Kan hjemløse migranter arbejde i Danmark?
EU-Borgere kan frit arbejde i Danmark og behøver ingen arbejdstilladelse. Får de en arbejdskontrakt, kan de starte med at arbejde med det samme. Borgere udenfor EU, skal have en arbejdstilladelse for at arbejde.

Må hjemløse migranter sælge ”Hus Forbi” eller andre hjemløseaviser i Danmark?
Ja. Hvis de kan snakke en smule dansk, kan ”Hus Forbi” være en mulig indkomstkilde. Hus Forbi har dog nogle krav man skal opfylde, før man kan sælge avisen. Mange hjemløse migranter sælger andre hjemløsemagasiner, som ”Strada” og ”Illegal”.

Hvorfor rejser hjemløse migranter ikke bare hjem?
Mange ønsker faktisk at vende tilbage for at bo og leve med deres familie og venner i deres hjemlande, men pga. mangel på arbejdskraft, fremtidsudsigter og dårlig økonomi, vælger mange at forlade deres hjem. Hvis der opstår bedre muligheder for dem i deres hjemlande, ønsker de fleste at vende tilbage, så snart det er muligt.

Hvorfor rejser hjemløse migranter ikke bare hjem?
Mange ønsker faktisk at vende tilbage for at bo og leve med deres familie og venner i deres hjemlande, men pga. mangel på arbejdskraft, fremtidsudsigter og dårlig økonomi, vælger mange at forlade deres hjem. Hvis der opstår bedre muligheder for dem i deres hjemlande, ønsker de fleste at vende tilbage, så snart det er muligt.

Hvorfor er der mange afrikanske mænd på bibliotekerne?
En dag for en hjemløs, er meget lang. Der er meget begrænsede steder at søge ro og ly for dårligt og koldt vejr. Der findes væresteder som har åbent på bestemte tider i dagtimerne, men gratis offentlige toiletter er en mangel. Bibliotekerne er overalt i byen og hjemløse søger disse fredelige steder.

Hvordan kan afrikanske flaskesamlere på cykler have moderne tøj, rene sko og en smartphone?
Mange hjemløse migranter er unge afrikanske mænd. De har aldrig før set det at samle flasker som en indkomstkilde, før de kom til Danmark. Som de fleste andre mennesker, vil de gerne se præsentable og godt ud. At samle flasker er et beskidt og uværdigt job, og de fleste vil foretrække et ”rigtigt arbejde”, med kontrakt, frynsegoder og gode arbejdsforhold. Den største del af de afrikanske hjemløse migranter, må ikke arbejde i Danmark da de ikke har et EU-pas og har ikke en særlig stor chance for at få en arbejdstilladelse.

Er hjemløse tiggere en del af organiseret kriminalitet?
Der findes ingen forskning, som dokumenterer at tiggeri er organiseret kriminalitet. Mange tiggere kommer i grupper og hjælper hinanden. Nogen passer på pengene, mens andre aktivt tigger i gaderne.

Hvorfor kommer store familier til Danmark i store biler?
Pga. stor fattigdom i hjemlandende, rejser nogle migranter sammen og deler udgifterne for at komme til den valgte destination. En gruppe indbyggere i små landsbyer samler ind og rejser sammen. Nogen sover i bilen eller bruger den som base. At have en bil, betyder ikke at man er velstående – tværtimod.

Hvorfor tager de hjemløse ikke på et Herberg?
Der er et meget begrænset antal af natteherberger i København. De offentlige herberger er for bestemte målgrupper, med misbrug og mentale sundhedsproblemer. Hvis du ikke passer på målgruppen, er du ikke velkommen på herbergerne.

Hvorfor ser man grupper af hjemløse sove i parker?
Der er en risiko forbundet med at sove udenfor, f.eks. tyveri og hadforbrydelser. Derfor føler nogle folk sig trykkere når de sover i grupper. Pga. ny lovgivning er det forbudt at være en gene for den offentlige orden og hjemløse risikerer nu at blive straffet med bøder, hvis politiet vurderer at man bryder denne lov.

Er mange hjemløse migranter Romaer? Hvad er en Roma?
Romaer er en Europæisk etnisk minoritet. Der er ca. 10-12 millioner Romaer i Europa, særligt i lande som Rumænien, Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn og Grækenland. Romaerne lever ekstremt marginaliseret og er udsat for meget diskrimination, har mangel på uddannelse, er fattige og arbejdsløse. Hos Kirkens Korshær møder vi Romaerne i vores hjemløsetilbud, men vi har ingen specifikke tal på, hvor mange de er.

Hvorfor bryder udenlandske hjemløse ind i vores baggårde, for at gennemsøge skrald?
Danskere genbruger og har ofte et område til storskrald i vores baggårde. Her er det ofte muligt at finde værdibare genstande, som kan være meget værd i deres hjemlande. For danskere kan det være værdiløst, men for hjemløse er al indkomst utrolig vigtigt og kan støtte en hel familie i hjemlandet. At lede efter ”skrald” er en måde at overleve på.

Hvordan kan jeg hjælpe hjemløse migranter?
Du kan støtte herberger og væresteder med forskellige donationer, der kan hjælpe hjemløse. Du kan også hjælpe ved at udføre frivilligt i Kompasset. Du kan hjælpe med at informere og påvirke dine politikere, for at skabe bedre forhold for fattige mennesker i Danmark. Du kan tilbyde EU-borgere et job og tilskynde fremmede til at blive en del af den danske arbejdsstyrke.

Datapolitik

Dataindsamling i Kompasset

I Kompasset og Outreach bliver brugere, som samtykker til dette, registreret med deres navn, alder, køn, nationalitet samt aktuelle overnatningssituation ved indskrivning. Nogle benytter kompassets services enkelte gange, mens andre kommer fast i en længere periode. Der journalføres på de brugere, som modtager rådgivning, konkrete eller længerevarende forløb. På dette grundlag kan vi sige noget om, hvilke emner og problematikker der er mest fremtrædende i de henvendelser vi får.

I Kompassets overnatning i Hellig Kors Kirke registreres brugerne ikke. Der tælles alene antallet af overnatninger.

For yderligere information om dataindsamling, kan Kompassets datapolitik fremsendes. Kontakt: n.crofts@kirkenskorshaer.dk eller tlf. 2335 6037.

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede

 

Kompasset modtager støtte fra Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD). I en dansk kontekst skal støtten fra den europæiske fond medvirke til bekæmpelse af fattigdom og hjemløshed og dermed styrke social inklusion blandt de mest socialt udsatte personer i Danmark. Du kan læse mere om de FEAD-støttede projekter nedenfor.

 

En sammenhængende rådgivning
6 flersproglige fagpersoner udgør sammen med frivilligkorpset Kompassets rådgivningsteam, der skal afklare brugernes muligheder og umuligheder i DK, for at mindske social deroute. Med klar besked kan den enkelte træffe valg for sin fremtid. Vi har i Kompasset 2 ansatte rådgivere, der opkvalificerer og træner frivillige til rådgivningsarbejdet, som foregår i Kompasset i åbningstiden. Hertil kommer 2 opsøgende rådgivere, der arbejder på gaden og med de mennesker som ikke er i stand til at opsøge Kompasset, og som ofte også har andre problemstillinger. Det primære arbejdsområde for det opsøgende team er Indre by, Vesterbro samt steder på Ydre Nørrebro, hvor mange udenlandske hjemløse opholder sig. Den mobile rådgivning har behov for en base til at udføre rådgivning væk fra gadens distraktioner – det kan f.eks. være Kirkens Korshærs arbejdssteder på Istedgade.

Den oprindelige tanke var, at de opsøgende medarbejdere ville hjælpe brugere til Kompassets rådgivning i Københavns nordvestkvarter, men det har vist sig at flere sårbare mennesker ikke lader sig flytte og overlever via bladsalg, flaskesamling og lign. i det centrale København. Problemstillinger omhandler i særdeleshed klagesager over bøder, krænkelser og konfiskeringer, samt følgeskab (tolkning) til myndigheder.

Rådgivning af hjemløse migranter er mangeartet og rettighedsarbejdet er omfattende. Der skal følges op og undersøges ud fra den specifikke problemstilling. Rådgivningsindsatsen skal tilmed koordineres og have juridisk fundament. Derfor skal 2 juridiske medarbejdere varetage tovholderfunktionen for rådgivningen og følge op på specifikke sagers jura og handlemuligheder. Medarbejdere assisterer med at vurdere og prioritere rådgivningsassistancen på gaden og i Kompasset, såvel som den tidskrævende opfølgning. De juridiske medarbejdere vil indgå i den daglige rådgivning, men hovedsageligt varetage forbindelsen mellem den mobile og stationære rådgivning, for at sikre en helhedsindsats med kvalificeret rådgivning, afklaring og sparring. De juridiske medarbejdere er blevet endnu mere relevante efter at nye hjemløselovgivninger er kommet til. Der er dermed behov for at få samlet handlemuligheder, klager og krænkelser fra brugerne, og få formidlet dem til myndigheder og beslutningstagere.

Overnatning
I 2016 var intentionen at åbne overnatningstilbud på Kompassets adresse i Københavns nordvestkvarter, således at der blev skabt en helhedsindsats i FEAD-projektet. Der skulle desværre gå to år før tilladelsen fra kommunen var i hus. FEAD-midler blev i stedet flyttet til Natcafeen i Stengade, som er et skærmet sted for de dårligste på gaden.

Hertil finansierede vi selv et nødovernatningstilbud 6-7 måneder om året i Hellig Kors kirke. I 2019 kan vi nu åbne for natten på Kompasset i Københavns nordvestkvarter, som det oprindeligt var planlagt. Det betyder alverden at have en fælles indsats og personalegruppe, der møder brugerne dag og nat. Med midlerne fra FEAD bliver Kompasset et samlet hus, der drager omsorg og støtte for den mest udsatte, afviste gruppe mennesker i Københavns gader. Vi åbner op for 30 sovepladser 7 nætter om ugen kl. 22:30-07 året rundt. Der vil være lønnet socialfagligt personale, der møder hver enkelt bruger og sikrer tryghed og ro for mennesker, der ikke har andre overnatningsmuligheder i København. Vi ved at manglende nattely og hvile er en væsentlig faktor i det menneskelige forfald. Med den nuværende lovgivning er der ikke mange steder for udeliggere at vide sig sikker og det er utrygt at sove alene, og flere vælger derfor f.eks. at flakke rundt i natten fremfor at hvile sig.

Udover de 30 pladser på Kompasset er der stadig behov for det tætte samarbejde med Natcafeens skærmede tilbud for de dårligste, som enten udskrives direkte fra hospitalet eller har massive psykiske lidelser og derfor er ude af stand til at være i et rum med mange mennesker. I Natcafeen kommer brugere kun ind efter aftale, men i Kompasset kan alle udeliggere søge ind for natten. Kombinationen af de to tilbud er unik, da samspillet er tæt og supplerende, samt i fællesskab favner en gruppe mennesker der ikke har andre overnatningsalternativer i Kbh.
Alle aktiviteter samkøres og fælles for projektindsatsen er, at lignende ikke eksisterer i Danmark til den specifikke målgruppe. Kompasset har en særlig ekspertise, og er det største sted for uregistrerede migranter fra i alt 54 forskellige lande. I efteråret 2018 modtog Kompasset en international anerkendelse for sit arbejde med udenlandske hjemløse: FEANTSAs Ending Homelessness Prize 2018.

Sundhed
I Kompasset oplever vi en øget efterspørgsel på sundhedshjælp til f.eks. sårpleje, misbrugsproblemer, psykiske- og somatiske lidelser. De mennesker der benytter vores tilbud bliver dårligere og i ringere forfatning. Baseret på egne statistikker bruger medarbejderne mere og mere tid på hjælp til sundhedsproblematikker. Derfor har vi i Kompasset at der er et behov for en sundhedsfaglig tovholder, som binder pleje/omsorg/medicinering/kontakt til hospitalsvæsenet sammen i Kompassets varmestue og overnatning, både i Natcafeen i Stengade og i Kompassets overnatning.

Den sundhedsfaglige tovholder vil have sin daglige gang i dagvarmestuen, men vil også være ansvarlig for opfølgning, kontakt til sundhedsvæsen og sociale myndigheder, hospitalsbesøg, udskrivning og organisering af overnatning. Medarbejderen er således bindeled mellem dag og nat og et kendt ansigt begge steder, for at sikre at de brugere i dårligst forfatning, får mest støtte samtidig med at der arbejdes med mulige fremtidsperspektiver. Den nødvendige ekspertise omhandler somatisk/psykisk sygdom samt misbrug.

Denne sundhedsmedarbejder er særdeles essentiel, da migranter typisk ikke har et netværk i Danmark, og er uden støtte, trøst og hjælp i sygdomsperioder.


Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.