Kompasset


Om Kompasset

I Kompasset hilser vi alle hjemløse migranter velkomne, men vores besøgende er hovedsageligt EU-borgere, som benytter deres ret til fri bevægelighed i EU, til at komme til Danmark for at lede efter arbejde og et bedre liv. De har ikke adgang til offentlige ydelser og møder mange barrierer, når de prøver at få foden inden for på det danske arbejdsmarked. Disse udfordringer kan medføre en masse frustration og føre til social marginalisering. Vi forsøger at støtte migranterne i at navigere i det danske samfund og få de rettigheder som de har krav på.

Vil du læse mere om vores arbejde med hjemløse migranter så læs rapporten om “Uregistrerede hjemløse migranter i København”

Målgruppe

Kompasset hjælper mennesker fra 54 forskellige lande. 75% er EU-borgere og næsten 25% er fra lande udenfor EU, dog med opholdstilladelse i et EU-land. Brugergruppen har typisk ingen dansk registrering såsom CPR eller et flygtningenummer, men de har ret til at være her, enten som jobsøger eller på turistvisum.

Ydelser

Kompasset tilbyder:

  • Et sted at hvile og sove i dagtimerne
  • Hjælp til at søge jobs og udfærdige et CV (Kun EU-borgere)
  • Hjælp til at blive registreret i Danmark
  • Juridisk rådgivning om rettigheder og ansvar
  • Mentorprogram, hvor EU-migrant matches med frivillig mentor
  • Opbevaring af personlige genstande, værdigenstande eller dokumenter
  • Et bad (5 kr.) og en kop kaffe/the
  • Et støttende og venligt miljø
  • Danskundervisning
  • Cykelværksted

Ydelser og rådgivning gives dagligt af vores ansatte og omkring 25 kompetente frivillige. Vores frivillige og ansatte taler de fleste større europæiske sprog og du kan derfor få rådgivning og hjælp på bl.a. engelsk, fransk, rumænsk, spansk, tysk, polsk, italiensk og græsk.

Bliv frivillig

Som frivillig i kompasset har du mange forskellige muligheder. Du kan hjælpe til i vores cykelværksted, hver onsdag, tilbyde en snak og støtte til de besøgende i vores varmestue. Du kan blive uddannet rådgiver eller mentor, følge og hjælpe vores brugere til myndighederne eller hjælpe til i vores dansk undervisning, hver mandag.  Stabilitet, dedikation og tålmodighed er nøgleord i vores frivillige arbejde.

Vores ca. 25 dedikerede frivillige har mange forskellige baggrunde. Nogen er kandidatstuderende i eksempelvis Global Refugee Studies eller Jura, andre er jobsøgende, pensionerede socialrådgivere eller pædagoger og journalister, som normalt tager 1-2 vagter hver anden uge.

Er du interesseret i at være frivillig i Kompasset, så tag kontakt til vores frivilligkoordinator, Daniela Văcărețu, som du finder under menupunktet ”medarbejdere”.

Medarbejdere

Christian M. Cramon
Leder
+45 2399 8383
c.cramon@kirkenskorshaer.dk


Susannah L. Sønderlund
Leder
+45 2335 6281
susannah@kirkenskorshaer.dk

Daniela Văcărețu
Frivilligkoordinator, rådgiver
+45 2153 5486
daniela.v@kirkenskorshaer.dk

Silvia Fontana
Rådgiver, arbejdsmiljø, migrantnetværk Kbh.
+45 2623 2079
silvia.fontana@kirkenskorshaer.dk

Nick Crofts
Rettigheder og dokumentation, rådgiver
+45 2335 6037
n.crofts@kirkenskorshaer.dk

Alice Skjelbo
Koordinator
+45 2479 2520
askjelbo@kirkenskorshaer.dk

Jette Ramsøe
Dagshvile/sundhed
+45 2479 2520
jette.ramsoe@kirkenskorshaer.dk

Jan Pietsch
Natkoordinator
+45 2479 2526
j.pietsch@kirkenskorshaer.dk

Simona Barbu
Outreach
+45 2491 5605
s.barbu@kirkenskorshaer.dk

Ana-Maria Cioraru
Outreach
+45 2479 2528
a.cioraru@kirkenskorshaer.dk

Outreach

Kompasset og FEAD (EU hjælpefond) startede i 2016 Outreach projektet, for at imødekomme en problemstilling om et stigende antal migranter, som sov i Københavns gader. Det var især mennesker fra Central- og Østeuropa, hovedsageligt fra Rumænien og Ungarn. Outreach tilstræber at opbygge relationer med marginaliserede hjemløse migranter og forsøger at hjælpe dem med at bygge bro til offentlige myndigheder og tjenester, der kan yde dem støtte. Det være sig, et sted at sove, adgang til sundhedsklinikker, generel vejledning og juridisk assistance.

Outreach’s opgave er ligeledes rettet mod at skabe et imødekommende og venligt miljø, for de migranter, som ankommer til København, uanset deres baggrund. Outreach er hovedsageligt tilstede på Vesterbro og i indre by og samarbejder til daglig med Mariatjenesten og Istedgade 100. Outreach tilbyder en fysisk tilstedeværelse for hjemløse migranter og har i 2018 været i kontakt med 258 forskellige mennesker. Outreach består af to fuldtidsansatte, samt et par frivillige.

Nødherberg i Hellig Kors Kirke

I de koldeste måneder, driver Kompasset et herberg i samarbejde med Hellig Kors Kirke på Nørrebro. I perioden oktober-marts, 2016-2019, har ansatte i seks dage om ugen budt 40 mennesker indenfor i varmen i Hellig Kors Kirke, hvor de overnatter på madrasser i kirkesalen. Herberget er et sikkert sted at hvile og har åbent i tidsrummet kl. 22.30 – 07.00. Gennem de sidste tre år, har der været mere end 17000 overnatninger. Herberget drives af fire fuldtidsansatte, fire (TEMPS) og seks frivillige.

The Extra Mile

The Extra Mile er et 1-1 støtteprogram, som forsøger at gøre EU-migranter mere jobparate og i stand til at tage vare på deres eget liv. Hjemløshed sætter sig i krop og sind, hvorfor en individuel mentor kan være altafgørende ift. motivation og selvtillid. De frivillige mentorer bliver matchet med individuelle brugere af Kompasset, som sammen finder frem til hvad de har brug for. Nogen har brug for hjælp til at komme ind på jobmarkedet, andre har brug for hjælp til alkohol- og misbrugsbehandling, mens en helt tredje bare har brug for jævnlig samvær og samtale for at holde motivationen oppe i kampen for en forbedret livssituation.

FAQ hjemløse migranter

Hvor kommer uregistrerede hjemløse migranter fra?
Ca. 75 % udenlandske hjemløse kommer fra de Europæiske lande, mens de resterende 25 % kommer fra lande udenfor Europa. Der er især mange fra de vestafrikanske lande med opholdstilladelse i et andet EU-land. Den største gruppe kommer fra Rumænien.

Hvad ligger i ordet “uregistrerede” illegale mennesker?
Hjemløse migranter er ikke registrerede i Danmark (CPR eller flygtningenummer), men de har ret til at være her i en begrænset periode. EU-borgere kan frit rejse til et andet EU land for at opholde sig, arbejde eller studere, indenfor en bestemt tidsramme. EU-borgere behøver derfor ikke at have en opholdstilladelse for at være i et andet EU-land. De fleste af de borgere, som ikke kommer fra et andet EU-land, har en opholdstilladelse fra et andet EU-land og kan med det, rejse frit rundt i EU som turist i op til 3 måneder. Borgere udenfor EU skal have en arbejdstilladelse fra de danske myndigheder for at kunne arbejde i landet.

Hvorfor ser vi uregistrerede hjemløse migranter i Danmark?
Hjemløse, fattige migranter har forladt deres hjemlande, med et håb for bedre muligheder i Danmark og mange andre EU-lande. Ekstrem fattigdom og mangel på jobmuligheder, gør at mange ufaglærte arbejdere, rejser mod Danmark og andre velstående lande. Hjemløse migranter håber på, at tjene penge, så de kan støtte deres familier i deres hjemlande. De fleste ønsker at vende hjem igen og har intet ønske om at blive i Danmark.

Opholder uregistrerede migranter sig lovligt i Danmark?
Ja. I en begrænset periode kan både EU-borgere og ikke EU-borgere opholde sig i Danmark. De skal kunne forsørge sig selv og må ikke være en byrde for samfundet. Længden af den hjemløses ophold varierer og afhænger af den enkeltes pas.

Kan uregistrerede hjemløse migranter få hjælp fra det offentlige i Danmark?
Den offentlige hjælp er meget begrænset for uregistrerede migranter. Akutte sundhedsydelser er en menneskeret. EU-borgere kan registrere sig som jobsøgere, gennem jobcentret. Hjemløse migranter, kan optjene ret til offentlige ydelser ved at arbejde et bestemt antal timer. Sociale ydelser, såsom herberg mv. er for bestemte målgrupper. De fleste migranter bruger ikke de offentlige herberger, da de ikke er i akut nød.

Kan hjemløse migranter arbejde i Danmark?
EU-Borgere kan frit arbejde i Danmark og behøver ingen arbejdstilladelse. Får de en arbejdskontrakt, kan de starte med at arbejde med det samme. Borgere udenfor EU, skal have en arbejdstilladelse for at arbejde.

Må hjemløse migranter sælge ”Hus Forbi” eller andre hjemløseaviser i Danmark?
Ja. Hvis de kan snakke en smule dansk, kan ”Hus Forbi” være en mulig indkomstkilde. Hus Forbi har dog nogle krav man skal opfylde, før man kan sælge avisen. Mange hjemløse migranter sælger andre hjemløsemagasiner, som ”Strada” og ”Illegal”.

Hvorfor rejser hjemløse migranter ikke bare hjem?
Mange ønsker faktisk at vende tilbage for at bo og leve med deres familie og venner i deres hjemlande, men pga. mangel på arbejdskraft, fremtidsudsigter og dårlig økonomi, vælger mange at forlade deres hjem. Hvis der opstår bedre muligheder for dem i deres hjemlande, ønsker de fleste at vende tilbage, så snart det er muligt.

Hvorfor rejser hjemløse migranter ikke bare hjem?
Mange ønsker faktisk at vende tilbage for at bo og leve med deres familie og venner i deres hjemlande, men pga. mangel på arbejdskraft, fremtidsudsigter og dårlig økonomi, vælger mange at forlade deres hjem. Hvis der opstår bedre muligheder for dem i deres hjemlande, ønsker de fleste at vende tilbage, så snart det er muligt.

Hvorfor er der mange afrikanske mænd på bibliotekerne?
En dag for en hjemløs, er meget lang. Der er meget begrænsede steder at søge ro og ly for dårligt og koldt vejr. Der findes væresteder som har åbent på bestemte tider i dagtimerne, men gratis offentlige toiletter er en mangel. Bibliotekerne er overalt i byen og hjemløse søger disse fredelige steder.

Hvordan kan afrikanske flaskesamlere på cykler have moderne tøj, rene sko og en smartphone?
Mange hjemløse migranter er unge afrikanske mænd. De har aldrig før set det at samle flasker som en indkomstkilde, før de kom til Danmark. Som de fleste andre mennesker, vil de gerne se præsentable og godt ud. At samle flasker er et beskidt og uværdigt job, og de fleste vil foretrække et ”rigtigt arbejde”, med kontrakt, frynsegoder og gode arbejdsforhold. Den største del af de afrikanske hjemløse migranter, må ikke arbejde i Danmark da de ikke har et EU-pas og har ikke en særlig stor chance for at få en arbejdstilladelse.

Er hjemløse tiggere en del af organiseret kriminalitet?
Der findes ingen forskning, som dokumenterer at tiggeri er organiseret kriminalitet. Mange tiggere kommer i grupper og hjælper hinanden. Nogen passer på pengene, mens andre aktivt tigger i gaderne.

Hvorfor kommer store familier til Danmark i store biler?
Pga. stor fattigdom i hjemlandende, rejser nogle migranter sammen og deler udgifterne for at komme til den valgte destination. En gruppe indbyggere i små landsbyer samler ind og rejser sammen. Nogen sover i bilen eller bruger den som base. At have en bil, betyder ikke at man er velstående – tværtimod.

Hvorfor tager de hjemløse ikke på et Herberg?
Der er et meget begrænset antal af natteherberger i København. De offentlige herberger er for bestemte målgrupper, med misbrug og mentale sundhedsproblemer. Hvis du ikke passer på målgruppen, er du ikke velkommen på herbergerne.

Hvorfor ser man grupper af hjemløse sove i parker?
Der er en risiko forbundet med at sove udenfor, f.eks. tyveri og hadforbrydelser. Derfor føler nogle folk sig trykkere når de sover i grupper. Pga. ny lovgivning er det forbudt at være en gene for den offentlige orden og hjemløse risikerer nu at blive straffet med bøder, hvis politiet vurderer at man bryder denne lov.

Er mange hjemløse migranter Romaer? Hvad er en Roma?
Romaer er en Europæisk etnisk minoritet. Der er ca. 10-12 millioner Romaer i Europa, særligt i lande som Rumænien, Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn og Grækenland. Romaerne lever ekstremt marginaliseret og er udsat for meget diskrimination, har mangel på uddannelse, er fattige og arbejdsløse. Hos Kirkens Korshær møder vi Romaerne i vores hjemløsetilbud, men vi har ingen specifikke tal på, hvor mange de er.

Hvorfor bryder udenlandske hjemløse ind i vores baggårde, for at gennemsøge skrald?
Danskere genbruger og har ofte et område til storskrald i vores baggårde. Her er det ofte muligt at finde værdibare genstande, som kan være meget værd i deres hjemlande. For danskere kan det være værdiløst, men for hjemløse er al indkomst utrolig vigtigt og kan støtte en hel familie i hjemlandet. At lede efter ”skrald” er en måde at overleve på.

Hvordan kan jeg hjælpe hjemløse migranter?
Du kan støtte herberger og væresteder med forskellige donationer, der kan hjælpe hjemløse. Du kan også hjælpe ved at udføre frivilligt i Kompasset. Du kan hjælpe med at informere og påvirke dine politikere, for at skabe bedre forhold for fattige mennesker i Danmark. Du kan tilbyde EU-borgere et job og tilskynde fremmede til at blive en del af den danske arbejdsstyrke.

Datapolitik

Dataindsamling i Kompasset

I Kompasset og Outreach bliver brugere, som samtykker til dette, registreret med deres navn, alder, køn, nationalitet samt aktuelle overnatningssituation ved indskrivning. Nogle benytter kompassets services enkelte gange, mens andre kommer fast i en længere periode. Der journalføres på de brugere, som modtager rådgivning, konkrete eller længerevarende forløb. På dette grundlag kan vi sige noget om, hvilke emner og problematikker der er mest fremtrædende i de henvendelser vi får.

I Kompassets overnatning i Hellig Kors Kirke registreres brugerne ikke. Der tælles alene antallet af overnatninger.

For yderligere information om dataindsamling, kan Kompassets datapolitik fremsendes. Kontakt: n.crofts@kirkenskorshaer.dk eller tlf. 2335 6037.


Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.