Sct. Nicolai Tjenesten


Besøg også Sct. Nicolai Tjenesten på deres egen hjemmeside.

Om Sct. Nicolai Tjenesten

Sct. Nicolai Tjenesten blev oprettet tilbage i 1957 af Kirkens Korshærs daværende chef Haldor Hald.

I dag er Sct. Nicolai Tjenesten i København en af Kirkens Korshærs arbejdsgrene. Der er fire lønnede medarbejdere og en stor gruppe frivillige, heraf ca. 60 præster.

Allerede kort efter åbningen blev der i 1958 åbnet yderligere to Sct. Nicolai Tjenester, en i Aalborg og en i Odense.

I dag findes der i alt 8 samtaletjenester fordelt over hele landet. Kun i København er der lønnede medarbejdere – de andre tjenester består udelukkende af frivillige medarbejdere.

Alle samtaletjenesterne arbejder efter de samme normer. Man kan henvende sig anonymt, og medarbejderne har tavshedspligt.

Der er tale om et folkekirkeligt arbejde, der kan benyttes af alle. Tjenestens formål er at tilbyde en lyttende samtale, ikke at rådgive eller missionere.

Vil du i kontakt med Sct. Nicolai Tjenesten, kan du ringe til os på tlf. 70 12 01 10. Du kan læse mere om Sct. Nicolai Tjenesten i fanerne nedenfor eller på vores hjemmeside.

I København er der også mulighed for at henvende sig personligt man.-fre. kl. 9-17.

Bliv frivillig

For at være frivillig i Sct. Nicolai Tjenesten skal mindst to forudsætninger være til stede.

For det første skal man kunne arbejde inden for de normer, der er gældende for Sct. Nicolai Tjenesten. Disse normer er senest blevet revideret i 1986, men de holdninger, de er udtryk for, har været grundlæggende siden starten. Du kan læse mere under fanen Normer længere nede på siden.

For det andet skal man have evnen og overskuddet til at være en lyttende og fordomsfri samtalepartner.

Se mulighederne for at blive frivillig her, eller kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om vores arbejde.

Normer

De normer, der udstikker retningslinierne for alle Sct. Nicolai Tjenester, går tilbage til Sct. Nicolai Tjenestens oprettelse og er senest revideret i 1986.

 • Sct. Nicolai Tjenesten i Danmark er en diakonal tjeneste på folkekirkens grund i samarbejde med Kirkens Korshær, hvis styrelse skal godkende den enkelte tjeneste.
 • Den tilstræber at yde enhver, som er i legemlig, sjælelig eller åndelig nød, mulighed for at etablere øjeblikkelig forbindelse med en, der er rede til at lytte som medmenneske og føre en samtale under fuld respekt for den rådsøgendes frihed.
 • Denne hjælp ydes ikke blot ved den første samtale, men så længe den rådsøgende har brug for det.
 • Hvis den rådsøgende ønsker det, vil Sct. Nicolai Tjenesten søge at anvise kirkelige eller sociale institutioner eller enkeltpersoner, som kan hjælpe vedkommende.
 • Det er Sct. Nicolai Tjenestens mål at hjælpe den rådsøgende til om muligt selv at finde en løsning på sine vanskeligheder.
 • Den rådsøgende må kunne have fuld tillid til, at alle medarbejdere har fuld tavshedspligt, hvorfor alle underskriver en tavshedserklæring.
 • Der må ikke anvendes medhør eller båndoptagelse ved samtaler i Sct. Nicolai Tjenesten.
 • Den rådsøgende må aldrig udsættes for konfessionel, religiøs, politisk eller ideologisk pression.
 • Som medarbejdere ved Sct. Nicolai Tjenesten benyttes såvel præster – hvorved det folkekirkelige element understreges – som lægfolk. Medarbejderne er i hovedsagen ulønnede.
 • Den enkelte medarbejder er personligt ansvarlig og handler i akutte situationer efter konduite.
 • Kun lederen af den lokale tjeneste eller en af denne godkendt person kan udtale sig offentligt om Sct. Nicolai Tjenesten.
 • Til Sct. Nicolai Tjenesten knyttes så vidt muligt sagkyndige som rådgivere.
 • Man kan henvende sig personligt, telefonisk eller skriftligt. Både den rådsøgende og medarbejderen har ret til at forblive anonym. Der føres ingen journaler eller kartoteker, men kun en nødtørftig statistik.
 • Det er principielt den rådsøgende, der etablerer, afbryder og evt. genoptager forbindelsen. Dog kan medarbejderen foreslå afbrydelse eller genoptagelse af forbindelsen.
 • Sct. Nicolai Tjenesten bør – om muligt – være til rådighed hele døgnet.
 • Sct. Nicolai Tjenesten tilbyder ikke økonomisk hjælp, men henviser til kirkens eller samfundets muligheder.
 • Ingen hjælpeforanstaltninger kan iværksættes uden samtykke fra den rådsøgende

Medarbejdere

Leder
Linda Friis Christoffersen


Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.