Værestedet Paradiset


Paradiset er et værested hvor mennesker der befinder sig i en udsat position i livet – socialt, økonomisk, fysisk eller psykisk – kan finde tryghed og ly i et varmt, inkluderende fællesskab. Hos os kan man mødes med andre i hyggelige omgivelser, bygge netværk, deltage i meningsfulde aktiviteter, føle sig værdsat og få hjælp til at komme videre i livet.

Paradiset er åbent mandag til lørdag, og der er altid kaffe på kanden. Vi har fællesspisning med morgencafe alle hverdage og frokost fem dage om ugen – to dage med varm mad.

Baggrund

Paradiset blev oprettet i 1991. Siden 2016 har Kirkens Korshær stået for den daglige drift, der tidligere blev varetaget af kommunen. Vi ønsker at medvirke til at skabe værdige kår for vores medmennesker med afsæt i organisationens tre grundværdier: omsorg, nærvær og respekt. Vi er fire ansatte og ca. 20 frivillige.

Målgruppe

Paradisets brugere er en meget sammensat gruppe. Den omfatter aktive og tidligere stof- og alkoholbrugere, hjemløse (herunder funktionelt hjemløse), mennesker med psykiske diagnoser og/eller somatiske lidelser, mennesker med meget spinkelt eller ikke eksisterende netværk/familie og mennesker, som er fattige eller på anden vis socialt udsatte og føler sig klemt i tilværelsen.

For nogle af Paradisets brugere er værestedet det sidste stop i en social deroute, for andre er det en mulighed for at bryde ensomheden og få et måltid mad. Vi møder mennesker, som ofte har meget komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer. Værestedet og dets brugere bliver deres netværk. Vores opgave kan være blot at lytte eller at støtte de brugere, der måske ønsker hjælp til at videre i livet. Vi accepterer alle, uanset livssituation.

I øjeblikket er der i alt ca. 90 brugere, og der kommer ca. 35-40 brugere om dagen.

Tilbud & indsatser

I Paradiset møder vi det enkelte menneske som det er, og tilbyder at enhver kan få del i vores fællesskab, én at tale med eller bare mulighed for at opholde sig et sted hvor der er andre mennesker.

Her kan man få et måltid mad, hvile sig, bade og vaske sit tøj. Når vi har fået tøjdonationer kan man også få udleveret tøj. Der er adgang til computer og printer, så man kan komme på nettet, fx for at få adgang til det offentlige. Man kan opholde sig ude såvel som inde og deltage i en lang række aktiviteter, herunder brætspil, kreative aktiviteter, værkstedsarbejde, musik og sang, madlavning, gåture og udflugter.

Vi tilbyder rådgivning og bisidning inden for bl.a. social- og sundhedsområdet og hjælper med brug af det offentliges digitale løsninger. Vi fungerer som brobygger mellem borger og andre relevante organer, det være sig myndigheder, psykiatri, misbrugsbehandling, tandpleje, foreninger og fællesskaber. Vi hjælper brugerne med at udvikle håb og ressourcer til at tage det første skridt i en ny retning.

Paradiset møder ikke brugerne med krav og vi registrerer ingen. Alle kan komme ind fra gaden og få en kop kaffe, en snak og en pause fra de ting, der trykker i hverdagen.

Frivillige

I Paradiset involverer vi frivillige i løsningen af vores mange opgaver. Vi mener, at alle mennesker vokser ved at hjælpe og være med til at skabe værdi i andres liv, og vi ønsker at skabe de bedste forudsætninger for at enhver, der deltager som frivillig, kan bidrage og opleve glæden ved at hjælpe andre. Vi møder vores brugere positivt og værdsætter mangfoldighed, fordi det skaber et udgangspunkt for læring mellem mennesker og mulighed for at møde mennesker, som man kan spejle sig i eller blive inspireret af. Vores frivillige rekrutteres bl.a. via sociale medier og indgår en frivilligaftale med os, når de efter et samtale- og prøveforløb vælger at arbejde hos os. Vi får også hjælp fra virksomhedspraktikanter, samfundstjenere og studerende.

Frivillige i Paradiset varetager mange opgaver, fx:

  • Relationelle opgaver – at lytte, snakke, hjælpe med netværksdannelse, vejledning i dagligdagskompetencer.
  • Praktiske opgaver – indkøb, madlavning, lettere rengøring, håndværksopgaver.
  • At stå for eller deltage i aktiviteter.
  • Rådgivning og bisidning inden for fx sundhedsområdet, det offentlige, m.v.

Medarbejdere

Eva Tufte
Leder
e.tufte@kirkenskorshaer.dk

Rickie-Lee Soneff
Socialfaglig medarbejder

Jimmi Breiding Johansen
Assistent/vikar

Nadia Faber
Frivilligkoordinator og socialfaglig medarbejder

Nikolaj Sørensen
Socialfaglig medarbejder


Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.