Tre hurtige spørgsmål til vores nye hovedbestyrelsesmedlem


Kasper Bruun Andersen blev valgt til hovedbestyrelsen på korshærssamrådsmødet d. 23.03. Vi har sat ham i stævne for at blive klogere på hvilke visioner, han har for Korshærens arbejde i sin valgkreds i Region Storkøbenhavn & Bornholm.

Hvorfor stiller du op til Hovedbestyrelsen?

– Først og fremmest stiller jeg op, fordi jeg har stor interesse i det generelle styrende, retningsgivende og organisatoriske arbejde. Hertil ønsker jeg at være en del af Hovedbestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at sikre, at Kirkens Korshær forbliver en stærk, positiv, medmenneskelig og udviklende medspiller på et specifikt, solidt forankret og nationalt plan. For mig er det særlig vigtigt, at man “oppefra” har stor fokus på kerneopgaven, så der hele tiden sikres udvikling og fremdrift. Det ved jeg, at Kirkens Korshær har fokus på. Og netop dét arbejde vil jeg gerne forpligtige mig til at være en del af i Hovedbestyrelsen.

Hvad synes du er den største sociale udfordring i Region Storkøbenhavn og Bornholm, og hvordan kan vi imødekomme denne bedre?

– Den største sociale udfordring i regionen er i min optik den fattige østeuropæiske migrantgruppe, som færdes og opholder sig på gaden i København. Denne gruppe har Kirkens Korshær i forvejen et stort fokus på gennem blandt anden opsøgende arbejde på gadeplan, diverse varmestue-tilbud samt rådgivningstilbuddet og flagskibet

“Kompasset” på Nørrebro, hvor netop dén målgruppe har mulighed for at hvile sig, få en kop kaffe samt hjælp, støtte og professionel rådgivning til helt generelle og basale ting. Alt dette er for så vidt fint. Men alt kan altid blive bedre. Derfor mener jeg, at der i regionen fremadrettet skal værre et endnu større fokus på at få udviklet og professionaliseret migrantarbejdet, så vi fortsat kan imødekomme og rumme denne gruppes behov på den bedst tænkelige måde.

– Et andet område, som jeg synes bærer en stor social udfordring i regionen, er det samlede familiestøttende arbejde. Med det er jeg helt klar over, at Kirkens Korshær i regionen dagligt møder børn og familier, som er udsatte og udfordret på blandt andet det sociale, familiemæssige og økonomiske plan, som kan gøre en dagligdag svær at se i øjnene. Fra mit professionelle virke ved jeg, at der er et stor behov for at møde disse familier med et åbent sind og et varmt hjerte, som ikke nødvendigvis refererer til et offentligt og kommunalt system. Regionen gør i forvejen et glimrende og stort arbejde. Men jeg synes, at vi skal imødekomme og støtte denne målgruppe endnu mere, så børn og familier, som har det svært, fortsat kan blive mødt, set og hjulpet gennem Kirkens Korshærs fine arbejde. Derfor er det et område, som jeg synes skal imødekommes med udvikling og økonomi.

Hvordan synes du, at udviklingen på genbrugsområdet skal foregå i Region Storkøbenhavn og Bornholm?

– For mig er det vigtigt, at regionens genbrugsbutikker forbliver i gode vilkår, så de fortsat kan være med til at drive driften og generere midler til det sociale arbejde. Jeg synes hertil, det kunne være interessant at kigge på udviklingen af området i regionen. I min optik kunne man blandt andet se på, om regionen skulle tilføre sig selv flere butikker med en mere central beliggenhed i for eksempel bymidten af København. Man kunne i disse butikker sælge en mere eksklusiv form for genbrug, som ville tiltrække et andet kundesegment end de butikker, som ligger ude i periferien af andre byer i regionen. Dette vil (måske) betyde, at noget skal lukkes, men at andet kan åbnes. Nå det er sagt, så udelukker det ene nødvendigvis ikke det andet.

Kasper Bruun Andersen blev valgt til hovedbestyrelsen på korshærssamrådsmødet d. 23.03. Vi har sat ham i stævne for at blive klogere på hvilke visioner, han har for Korshærens arbejde i sin valgkreds i Region Storkøbenhavn & Bornholm.

Hvorfor stiller du op til Hovedbestyrelsen?

– Først og fremmest stiller jeg op, fordi jeg har stor interesse i det generelle styrende, retningsgivende og organisatoriske arbejde. Hertil ønsker jeg at være en del af Hovedbestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at sikre, at Kirkens Korshær forbliver en stærk, positiv, medmenneskelig og udviklende medspiller på et specifikt, solidt forankret og nationalt plan. For mig er det særlig vigtigt, at man “oppefra” har stor fokus på kerneopgaven, så der hele tiden sikres udvikling og fremdrift. Det ved jeg, at Kirkens Korshær har fokus på. Og netop dét arbejde vil jeg gerne forpligtige mig til at være en del af i Hovedbestyrelsen.

Hvad synes du er den største sociale udfordring i Region Storkøbenhavn og Bornholm, og hvordan kan vi imødekomme denne bedre?

– Den største sociale udfordring i regionen er i min optik den fattige østeuropæiske migrantgruppe, som færdes og opholder sig på gaden i København. Denne gruppe har Kirkens Korshær i forvejen et stort fokus på gennem blandt anden opsøgende arbejde på gadeplan, diverse varmestue-tilbud samt rådgivningstilbuddet og flagskibet “Kompasset” på Nørrebro, hvor netop dén målgruppe har mulighed for at hvile sig, få en kop kaffe samt hjælp, støtte og professionel rådgivning til helt generelle og basale ting. Alt dette er for så vidt fint. Men alt kan altid blive bedre. Derfor mener jeg, at der i regionen fremadrettet skal værre et endnu større fokus på at få udviklet og professionaliseret migrantarbejdet, så vi fortsat kan imødekomme og

rumme denne gruppes behov på den bedst tænkelige måde.

– Et andet område, som jeg synes bærer en stor social udfordring i regionen, er det samlede familiestøttende arbejde. Med det er jeg helt klar over, at Kirkens Korshær i regionen dagligt møder børn og familier, som er udsatte og udfordret på blandt andet det sociale, familiemæssige og økonomiske plan, som kan gøre en dagligdag svær at se i øjnene. Fra mit professionelle virke ved jeg, at der er et stor behov for at møde disse familier med et åbent sind og et varmt hjerte, som ikke nødvendigvis refererer til et offentligt og kommunalt system. Regionen gør i forvejen et glimrende og stort arbejde. Men jeg synes, at vi skal imødekomme og støtte denne målgruppe endnu mere, så børn og familier, som har det svært, fortsat kan blive mødt, set og hjulpet gennem Kirkens Korshærs fine arbejde. Derfor er det et område, som jeg synes skal imødekommes med udvikling og økonomi.

Hvordan synes du, at udviklingen på genbrugsområdet skal foregå i Region Storkøbenhavn og Bornholm?

– For mig er det vigtigt, at regionens genbrugsbutikker forbliver i gode vilkår, så de fortsat kan være med til at drive driften og generere midler til det sociale arbejde. Jeg synes hertil, det kunne være interessant at kigge på udviklingen af området i regionen. I min optik kunne man blandt andet se på, om regionen skulle tilføre sig selv flere butikker med en mere central beliggenhed i for eksempel bymidten af København. Man kunne i disse butikker sælge en mere eksklusiv form for genbrug, som ville tiltrække et andet kundesegment end de butikker, som ligger ude i periferien af andre byer i regionen. Dette vil (måske) betyde, at noget skal lukkes, men at andet kan åbnes. Nå det er sagt, så udelukker det ene nødvendigvis ikke det andet.

Kasper Bruun Andersen

Kasper Bruun Andersen blev valgt til hovedbestyrelsen på korshærssamrådsmødet d. 23.03. Vi har sat ham i stævne for at blive klogere på hvilke visioner, han har for Korshærens arbejde i sin valgkreds i Region Storkøbenhavn & Bornholm.

Hvorfor stiller du op til Hovedbestyrelsen?

– Først og fremmest stiller jeg op, fordi jeg har stor interesse i det generelle styrende, retningsgivende og organisatoriske arbejde. Hertil ønsker jeg at være en del af Hovedbestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at sikre, at Kirkens Korshær forbliver en stærk, positiv, medmenneskelig og udviklende medspiller på et specifikt, solidt forankret og nationalt plan. For mig er det særlig vigtigt, at man “oppefra” har stor fokus på kerneopgaven, så der hele tiden sikres udvikling og fremdrift. Det ved jeg, at Kirkens Korshær har fokus på. Og netop dét arbejde vil jeg gerne forpligtige mig til at være en del af i Hovedbestyrelsen.

Hvad synes du er den største sociale udfordring i Region Storkøbenhavn og Bornholm, og hvordan kan vi imødekomme denne bedre?

– Den største sociale udfordring i regionen er i min optik den fattige østeuropæiske migrantgruppe, som færdes og opholder sig på gaden i København. Denne gruppe har Kirkens Korshær i forvejen et stort fokus på gennem blandt anden opsøgende arbejde på gadeplan, diverse varmestue-tilbud samt rådgivningstilbuddet og flagskibet “Kompasset” på Nørrebro, hvor netop dén målgruppe har mulighed for at hvile sig, få en kop kaffe samt hjælp, støtte og professionel rådgivning til helt generelle og basale ting. Alt dette er for så vidt fint. Men alt kan altid blive bedre. Derfor mener jeg, at der i regionen fremadrettet skal værre et endnu større fokus på at få udviklet og professionaliseret migrantarbejdet, så vi

fortsat kan imødekomme og rumme denne gruppes behov på den bedst tænkelige måde.

– Et andet område, som jeg synes bærer en stor social udfordring i regionen, er det samlede familiestøttende arbejde. Med det er jeg helt klar over, at Kirkens Korshær i regionen dagligt møder børn og familier, som er udsatte og udfordret på blandt andet det sociale, familiemæssige og økonomiske plan, som kan gøre en dagligdag svær at se i øjnene. Fra mit professionelle virke ved jeg, at der er et stor behov for at møde disse familier med et åbent sind og et varmt hjerte, som ikke nødvendigvis refererer til et offentligt og kommunalt system. Regionen gør i forvejen et glimrende og stort arbejde. Men jeg synes, at vi skal imødekomme og støtte denne målgruppe endnu mere, så børn og familier, som har det svært, fortsat kan blive mødt, set og hjulpet gennem Kirkens Korshærs fine arbejde. Derfor er det et område, som jeg synes skal imødekommes med udvikling og økonomi.

Hvordan synes du, at udviklingen på genbrugsområdet skal foregå i Region Storkøbenhavn og Bornholm?

– For mig er det vigtigt, at regionens genbrugsbutikker forbliver i gode vilkår, så de fortsat kan være med til at drive driften og generere midler til det sociale arbejde. Jeg synes hertil, det kunne være interessant at kigge på udviklingen af området i regionen. I min optik kunne man blandt andet se på, om regionen skulle tilføre sig selv flere butikker med en mere central beliggenhed i for eksempel bymidten af København. Man kunne i disse butikker sælge en mere eksklusiv form for genbrug, som ville tiltrække et andet kundesegment end de butikker, som ligger ude i periferien af andre byer i regionen. Dette vil (måske) betyde, at noget skal lukkes, men at andet kan åbnes. Nå det er sagt, så udelukker det ene nødvendigvis ikke det andet.

Kasper Bruun Andersen


Tilmeld vores nyhedsbrev

Få besked om vores kommende events, ledige frivillige jobs og anden relevant information.